HN: Najväčšie výzvy pre kľúčové rezorty

Povolebné sľuby politikov občas nereflektujú to, čo v jednotlivých rezortoch predstavuje skutočné ťažkosti. Nová vláda síce plánuje boj s nezamestnanosťou a ministerstvo financií sa bude venovať napríklad zníženiu dane z príjmu právnických osôb, no treba si pripomenúť kopec iných problémov, ku ktorým sa noví ministri budú musieť postaviť čelom.

Ministerstvo hospodárstva – regulácia ceny elektriny Výziev v oblasti hospodárstva je hneď niekoľko. Rezonuje medzi nimi najmä zlepšenie podnikateľského prostredia. „Mnohé opatrenia však idú naprieč všetkými ministerstvami, preto by rezort hospodárstva mal v tomto mať úlohu koordinátora,“ myslí si Rastislav Machunka, zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

V rebríčku Skupiny Svetovej banky je Slovensko, čo sa týka jednoduchosti podnikania, na 29. mieste. Pokiaľ ide o zakladanie biznisu, prepadáme sa globálne až na 68. miesto. Machunka volá po znížení administratívnej záťaže a tvrdí, že by stačilo, keby štát od podnikateľov nepožadoval dokumenty, ktoré už má k dispozícii.

Radovan Kazda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika si však myslí, že v hospodárstve by sa dalo spraviť ešte oveľa viac. Tvrdí, že Slovensko potrebuje nový zákon, aby sa stransparentnila činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Kazda hovorí, že musíme zvážiť, či je potrebná regulácia v teplárenskom a vo vodárenskom sektore.

„Ďalšou vecou je, že treba zabezpečiť, aby regulátor nemohol naďalej zvyšovať cenu elektriny. Zabezpečiť nejaký mechanizmus, aby sa neskrývali v cene elektriny ďalšie veľké položky napríklad na obnoviteľné zdroje energie.“ Nakoniec dodáva, že štát by mal zvážiť aj predaj svojich podielov v SPP a Slovenských elektrárňach.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 19. marca 2016 tu.

Navigácia