HN: Slováci si za odpad priplatia

Európskej komisii sa nepáči, že Slováci málo separujú. Navrhujú zvýšiť poplatky. Občania si v budúcom roku za komunálny odpad priplatia. Ministerstvo životného prostredia totiž plánuje zvýšiť poplatok, ktorý dnes obce platia za uskladnenie odpadu na skládkach.

Analytik Konzervatívneho inštitútu Radovan Kazda tvrdí, že poplatky by museli stúpnuť minimálne na 25 eur za tonu, aby sa ekologickejšie spôsoby nakladania s odpadmi stali konkurencieschopnejšími. „Pri tejto cene by sa spracovateľský priemysel, napríklad na dotrieďovanie odpadu, vybudoval trhovo a sám, nepotreboval by žiadne ďalšie dotácie,“ hovorí Kazda. Od roku 2003, keď sa zaviedli poplatky za ukladanie odpadov, sa podiel skládkovania znížil len nepatrne – o 11 percentuálnych bodov.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 20. novembra 2012 tu.

Navigácia