HN: Sú avizované úspory v rámci reformy ESO reálne?

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika:

“Či už predpokladané úspory ESO na budúci rok, alebo sľubovaných 700 miliónov, sú pre mňa čísla z brucha. Nie sú podložené žiadnou verejne dostupnou analýzou. Potenciál vo verejnej a obzvlášť v štátnej správe je obrovský, pretože množstvo rozpočtových a príspevkových organizácií nemá opodstatnenie. Najprv sa mal urobiť audit verejnej správy a zistiť, ktoré úrady a fondy nepotrebujeme. Zatiaľ sa len prepisujú tabule, výsledky auditu známe nie sú.”

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 27. augusta 2013 tu.

Navigácia