HN: Tri kraje by pomohli najmä Smeru

Model troch silných samosprávnych krajov na východnom, strednom a západnom Slovensku spolu so samostatnou Bratislavou, ako to navrhuje premiér, by vôbec nebol ideálny.

„Dnešné kraje boli vytvorené umelo, nie sú to prirodzené regióny, teda župy. Ich umelé hranice vytvorila ešte vláda Vladimíra Mečiara, pričom nemajú žiadnu oporu v histórii, tradíciách alebo geografii, ” hodnotí Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Premiér pri prezentovaní svojej predstavy o novom územnom členení Slovenska doplnil aj to, že „rovnako budeme musieť hovoriť aj o tom, že musí mať štát zastúpenie v týchto orgánoch“. To naznačuje, že skutočným zámerom je vytvoriť model integrovanej verejnej správy, kde by do diania v regiónoch vo väčšej miere zasahoval štát.

„Ruka v ruke by tak štát získal väčšiu kontrolu nad samosprávami. Zvrátila by sa tak decentralizácia Slovenska, a na niečo také by podľa Slobodu mali byť občania citlivejší v čase, keď má na Slovensku v rukách moc opäť len jedna strana. Zmena chybného členenia na osem krajov iným chybným rozdelením tak nie je podľa analytika riešením. „Akákoľvek zmena členenia na jednej z dvoch úrovní samosprávy na Slovensku by sa nemala diať oddelene od zmien na ďalšej úrovni,“ upozorňuje Sloboda.

Pošvanc i Sloboda sa zhodujú na tom, že najlepšou alternatívou by bolo posilnenie nižšej úrovne samosprávy cez zlučovanie obcí a združovanie výkonu ich samosprávnych funkcií. Vyššie územné celky by v takom prípade bolo možné buď úplne zrušiť a ich kompetencie prerozdeliť medzi municipality a štát, alebo ich zachovať s tým, že by v nich sedeli zástupcovia volení do municipalít.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 26. novembra 2013 tu.

Navigácia