Hromadná pripomienka k Návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť (číslo materiálu 12339/2007-II/1).

V rámci pripomienkového konania predkladáme k tomuto materiálu hromadnú pripomienku, ktorou žiadame zamietnuť návrh ako celok. Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvané nižšie uvedené zástupkyne verejnosti. Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Zuzana Humajová, Mliečno 85, 931 01 Šamorín

Zuzana Klačanská, Záhradná 548, 925 28, Pusté Uľany

Odôvodnenie hromadnej pripomienky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje zriadenie Rady vlády SR pre rodovú rovnosť. Rada má podľa návrhu byť koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom vlády pre problematiku rodovej rovnosti a uplatňovanie princípu rodovej rovnosti. Rada má zasadať minimálne dvakrát ročne. Jej stálymi členmi s hlasovacím právom by mali byť všetci členovia vlády SR okrem predsedu vlády a jeden zástupca mimovládneho sektora, ktorý bude vymenovaný predsedníčkou rady – ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny. Priemerné ročné náklady na činnosť rady sa odhadujú na cca. 5,5 mil. Sk.

Ministerstvo svoj návrh zdôvodňuje frázami o napĺňaní Lisabonskej stratégie, o rodovej rovnosti ako integrálnej súčasti ľudských práv, o narúšaní rodových stereotypov a o rodovo vyrovnanej spoločnosti charakterizovanej vyšším stupňom demokracie. Zriadenie Rady vlády SR pre rodovú rovnosť považujeme za vytvorenie ďalšej zbytočnej štátnej inštitúcie, ktorá nebude riešiť reálne existujúce problémy občanov tejto krajiny.

Rada bude byrokratickou štruktúrou na riešenie umelo vykonštruovaného problému. Koncepcia tzv. rodovej rovnosti je typickou ľavicovou agendou, ktorá sa snaží popierať prirodzene existujúce rozdiely medzi ženami a mužmi a usiluje sa nám nahovoriť, že za tieto prirodzene existujúce rozdiely je zodpovedná diskriminácia a manipulácia. Umelo od seba odtrháva pohlavie a rod, stavia proti sebe mužov a ženy, spochybňuje prirodzenosť človeka, ako aj dobrovoľné vzťahy medzi ľuďmi a tradičné ľudské inštitúcie. Zamieňa si rovnosť šancí s rovnakosťou výsledkov a rovnosť všetkých ľudí v ich slobode a dôstojnosti so štátom vynucovaným egalitárstvom. Je prejavom sociálneho inžinierstva, ktoré sa snaží o sociálne experimenty a prehlbuje zasahovanie štátu do súkromného života občanov.

Vzhľadom na to odmietame návrh na vytvorenie inštitúcie, ktorá má mať presadzovanie takejto agendy ako svoju náplň práce a zmysel existencie. Zloženie rady má byť praktický totožné so zložením vlády. Jedinou výnimkou je, že miesto premiéra Roberta Fica v nej má sedieť ministerkou Vierou Tomanovou ako predsedníčkou rady vymenovaný zástupca mimovládneho sektora. Ak je vláda presvedčená, že rodová rovnosť je témou, ktorej je potrebné venovať pozornosť, jednoduchším a menej nákladným riešením by bolo, keby sa tento bod dostal dvakrát ročne na rokovanie vládneho kabinetu s prizvaním zástupcov ďalších relevantných inštitúcií.

Určite nie je nevyhnutné vytvárať ďalší orgán s exekutívnym výborom, konzultačným výborom a sekretariátom len preto, aby sa členovia vlády dvakrát ročne zišli nie ako členovia vlády, ale ako členovia rady. A z vreciek daňových poplatníkov kvôli tomu každoročne vytiahnuť 5,5 milióna korún. Ministerstvo v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie uvádza, že zriadenie rady bude mať „síce minimálny, ale pozitívny vplyv na zamestnanosť“ a že sa „pomocou aktivít rady zvýši kvalita pracovných miest, možnosti flexibilných foriem organizácie práce a ústretovosti zamestnávateľov k osobám s rodinnými povinnosťami a budú eliminované diskriminačné prvky z trhu práce“.

Zároveň uvádza, že rada bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie: „Očakáva sa nepriama podpora podnikania žien a nárast počtu žien podnikateliek a kvantitatívny nárast služieb využívaných podnikateľskými subjektmi.“ Zriadenie rady bude mať podľa nášho názoru negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Možno očakávať, že v dôsledku iniciatív rady budú zavedené ďalšie regulácie a opatrenia zasahujúce do slobody zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, zvyšujúce náklady podnikateľských subjektov, narúšajúce konkurenciu na trhu a celkovo poškodzujúce podnikateľské prostredie. Minimálny pozitívny vplyv zriadenia rady na zamestnanosť sa podľa nášho názoru prejaví len vytvorením troch nových úradníckych miest, pričom možno predpokladať, že v budúcnosti sa bude činnosť rady rozširovať, čo si bude vyžadovať prijatie ďalších zamestnancov.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame zamietnuť návrh na zriadenie Rady vlády SR pre rodovú rovnosť ako celok. Z toho dôvodu sa obraciame na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť do 1. augusta 2007 i Vy na stránkach change|net.sk tu.

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Zuzana Klačanská, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Eva Polakovičová, Občianska konzervatívna strana

Katarína Podracká, politologička

Darina Zimenová, lekárka

Júlia Úradníková, riaditeľka súkromnej firmy

Monika Kuhajdová, politologička

Henrieta Maďarová, poradca ministra zdravotníctva ČR

Andrea Kaľavská, právnička

Elena Buzášová, Občianska konzervatívna strana

Lenka Petrovičová, podnikateľka

Ďakujeme.

Mediálne výstupy:

26. júl 2007

Sme.sk/SITA: Koordinovať kroky vlády v rodovej politike by mala rada

aktuálne.sk/SITA: Konzervatívci sú proti Rade pre rodovú rovnosť

30. júl 2007

Slovenský rozhlas: Rada vlády pre rodovú rovnosť

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Tomanová šéfkou vlády: Dvakrát ročne za 5,5 milióna .

týždeň: Rodová rovnosť

TV Markíza: Zuzana Humajová: Rodová rovnosť?

2. august 2007

SME: Rada pre rodovú rovnosť delí ženy

6. august 2007

.týždeň: Elena Akácsová: Anonym nemá rod?

13. august 2007

Sme.sk/SITA: Mimovládky sa nezhodujú v názore na vznik rodovej rady

Navigácia