Jeane Kirkpatrick (1926 – 2006)

Dne 8. prosince 2006 ve věku 80 let zemřela Jeane Kirkpatricková, velvyslankyně USA při OSN a zároveň členka kabinetu presidenta Reagana v letech 1981-85.

Jeane Kirkpatricková, profesorka politické vědy a stranickou příslušností Demokratka, v listopadu 1979 publikovala v neokonzervativním měsíčníku Commentary esej “Dictatorship and Double Standards”, v němž kritizovala výsledky zahraniční politiky demokratického presidenta Jimmyho Cartera. Ten se rétoricky hlásil k obhajobě lidských práv v zahraničí, ale na stav lidských práv v komunistickém táboře neměl vliv žádný. Měl vliv jen na prozápadní, proamerické pravicové autoritativní režimy, jako byly např. Somoza v Nikaragui či šáh Reza Pahlavi v Íránu. Carterův tlak na ně vedl k jejich pádu; nebyly však nahrazeny liberálními demokraciemi, nýbrž totalitními, protizápadními tyraniemi: komunistickými sandinisty v Nikaragui a islamistickou Chomejního teokracií v Íránu, jejichž postoj k lidským právům byl ještě mnohem horší. Prozápadní režimy, na které Amerika vliv měla a které byly z hlediska lidských práv špatné, tak byly nahrazeny ostře protiamerickými režimy, jež z hlediska lidských práv byly přímo příšerné.

Esej profesorky Kirkpatrickové četl i republikánský kandidát na presidenta Ronald Reagan, s jeho obsahem souhlasil natolik, že když byl o rok později zvolen 40. presidentem USA, Jeane Kirkpatrickovou vyjmenoval za americkou velvyslankyni při OSN a rovněž za členku své vlády. Stále ještě jako registrovanou Demokratku. V OSN proslula tím, že nazývala věci jejich pravými jmény: tyranii tyranií, diktaturu diktaturou a porušování lidských práv porušováním lidských práv (byla jakýmsi Johnem Boltonem své doby). Jak jen tuto americkou “železnou lady” nenáviděli v Kremlu, když veřejně četla jména vězněných sovětských disidentů na Valných shromážděních OSN! V roce 1984, na nominačním konventu Republikánské strany, jenž na další čtyři roky nominoval Ronalda Reagana – stále ještě jako registrovaná Demokratka – kritizovala tehdejší (a vlastně i dnešní) Demokratickou stranu za to, že v mezinárodní politice vždy “obviňuje Ameriku v první řadě”.

Časem se stala Republikánkou a na přelomu 80.-90. let jako členka neoficiální delegace bývalých amerických vyšších vládních činitelů navštívila Sovětský svaz. Na recepci se sovětskými disidenty se jí domáhal Andrej Sacharov, kterému Gorbačov právě povolili návrat z vyhnanství do Moskvy. Chtěl, aby mu ukázali “Kirkpackiovou”. Když ho k ní zavedli, řekl jí: “Paní, chci, abyste věděla, že Vaše jméno je známo v každé vězeňské cele Gulagu.” Já jsem ji za svou svobodu poděkoval před deseti lety, na republikánském nominačním konventu v San Diegu, v Kalifornii, v létě 1996. Jeane Kirkpatricková, reqiescat in pacem.

Autor je riaditeľom Občanského institutu, Praha a spolupracovníkom KI. Prevzaté zo stránok www.obcinst.cz


Prečítajte si tiež: AEI: In Memoriam: Jeane J. Kirkpatrick, 1926-2006

Navigácia