K nekompetentným vyjadreniam ministerky Tomanovej

Vyjadrenia ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej o 65-percentnej miere chudoby v Petržalke sú prejavom hrubej nekompetentnosti a vyvolávajú pochybnosti o jej schopnosti viesť zverený rezort.

Ministerka Tomanová (SMER) vo štvrtok 3. augusta 2006 počas parlamentnej rozpravy k programovému vyhláseniu vlády uviedla, že 65 percent obyvateľstva bratislavskej mestskej časti Petržalka patrí medzi chudobné obyvateľstvo. Toto tvrdenie je nezmyselné už na prvý pohľad, pretože priemerná mesačná mzda v okrese Bratislava V, ktorého podstatnú časť tvorí práve Petržalka, patrí k najvyšším na Slovensku. V. Tomanová sa odvolávala na výskum chudoby, ktorý bol realizovaný v Petržalke. Vychádzala pri tom pravdepodobne z rozhovoru s výskumníčkou Alenou Rochovskou, ktorý bol uverejnený v týždenníku Slovo č. 30/2006. Výsledky spomínaného výskumu však hrubo skreslila, alebo – čo je, žiaľ, pravdepodobnejšie – vôbec nepochopila. Pre porovnanie možno uviesť doslovné citáty:

Viera Tomanová, NR SR, 3.8.2006: „A keď hovoríme, že 65 % obyvateľstva v Petržalke patrí medzi chudobné obyvateľstvo, skutočne určite nezavádzam.“

Alena Rochovská, Slovo č. 30/2006: „Podľa našich zistení sa chudoba čiastočne aj rozrastá, ale predovšetkým prehlbuje. 65 percent rodín, ktoré už boli chudobné, sú na tom z roka na rok horšie, tí, ktorí už boli bohatší, sú na tom čoraz lepšie.“

Aj bez toho, aby bol človek ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, dlhoročným pracovníkom tohto rezortu, či vysokoškolským pedagógom v danom obore, ako pani ministerka, musí mu byť hneď jasné, že A. Rochovská ani náhodou netvrdí, že 65 percent obyvateľstva Petržalky tvoria chudobní, ale konštatuje, že spomedzi tých rodín v Petržalke, ktoré sú chudobné, sa 65 percentám situácia ešte zhoršuje. A to je dosť zásadný rozdiel.

A. Rochovská pritom na inom mieste dokonca jasne uvádza, že chudobu vo výskume zisťovali cez hranicu 60 percent mediánu príjmu v bratislavskom regióne a takouto metódou zistili, že v Petržalke je pod touto hranicou 15 percent domácností. Považujeme za zarážajúce, že sa takého hlbokého nepochopenia prečítaného textu, hrubého skreslenia informácie a už na prvý pohľad očividne nezmyselného vyjadrenia môže dopustiť niekto, kto stojí na čele rezortu zodpovedného za sociálnu politiku tejto krajiny.


Citáty a zdroje:

Viera Tomanová, NR SR, 3.8.2006:
Ako chcete, vážené dámy, vážení páni poslanci, chrániť zamestnanca u nás pred nízkymi mzdami, ktoré sú skutočne veľmi nízke. A keď hovorím o veľmi nízkych mzdách, môžem hovoriť o výskume, ktorý tu spomenula pani poslankyňa Vaľová a hovorila vlastne o tom, a keby sme sa chceli vrátiť k mediánu a ktorým skutočne tento výskum sa zaoberal, aj s mediánom, hovorí o tom, že sa nielen prehlbuje, ale aj rozširuje chudoba, že sú tu veľmi nízke mzdy a tento program bol realizovaný na obyvateľov Petržalky, a to keď hovorím o Bratislave a hovorím o Petržalke, nehovorím o tých mestách a obciach, ktoré sú skutočne na tom veľmi zle z hľadiska regiónov a ktoré majú veľmi vysokú mieru nezamestnanosti. A keď hovoríme, že 65 % obyvateľstva v Petržalke patrí medzi chudobné obyvateľstvo, skutočne určite nezavádzam.
Zdroj: Rozprava v NR SR

Jana Vaľová, poslankyňa NR SR za SMER, 3.8.2006 v NR SR:
Ďakujem pán predseda. Ja budem reagovať na pani ministerku v tom, že chcem vám povedať, že práve toto programové vyhlásenie, ktoré pripravila pani ministerka a ľudia, ktorí na tom spolupracovali je nutné podporiť a uvediem z akého dôvodu. Dnes a včera tu vlastne zaznel zdroj z britského výskumu, ja z neho ešte raz zacitujem, aby už to bolo jasné a tí, ktorí sa naňho pýtali je v Novom Slove z 2.8.2006. “Prečo dávky sú extrémne nízke, neumožňujú ani to najjednoduchšie dôstojné žitie ako sa to stalo po nastúpení Ľudovíta Kaníka na post ministra práce. Podľa našich zistení sa chudoba rozrastá na Slovensku a v Bratislave, ale predovšetkým prehlbuje na 65% rodín, ktoré už boli chudobné a sú na tom horšie a tí čo boli bohatí sú na tom lepšie”. Tak vážení páni a dámy, myslím si, že ak schválime toto programové vyhlásenie, tak takéto veci nezávislé zdroje určite nebudú uvádzať, že toto je moderný sociálny štát ako píšu, ktorý ste vybudovali vy. Ďakujem veľmi pekne.
Zdroj: Rozprava v NR SR

Alena Rochovská, Slovo č. 30/2006:
Označenie niekoho za chudobného môže byť aj veľmi subjektívne. Aké kritériá ste použili vy?

– Porovnávali sme príjem s mediánom príjmu v bratislavskom regióne. Pod hranicu 60 percent mediánu sa nám dostalo 15 percent domácností a pod medián až 51 percent domácností. Medián pritom presnejšie ako priemer ukazuje, aké sú príjmy v danej oblasti, a býva preto nižší ako priemer, lebo vernejšie zachytáva rozvrstvenie príjmov medzi obyvateľov a poukazuje na to, aké veľké sú rozdiely medzi tými, ktorí zarábajú najmenej a najviac.

To je dosť veľa. Prekvapilo vás takéto zistenie?
– Veľmi, aj keď chápem, že do najbohatších rodín sme sa nedostali, lebo naším limitom bola ochota dobrovoľne spolupracovať a máloktorá bohatá rodina cíti potrebu zapojiť sa do výskumu chudoby.

Máme chudobných viac alebo menej než pred rokom, pred dvoma?
– Podľa našich zistení sa chudoba čiastočne aj rozrastá, ale predovšetkým prehlbuje. 65 percent rodín, ktoré už boli chudobné, sú na tom z roka na rok horšie, tí, ktorí už boli bohatší, sú na tom čoraz lepšie. Takže sú stále väčšie a väčšie, spoločnosť sa čoraz viac polarizuje a to je veľmi nebezpečný trend.
Zdroj: Nové Slovo 30/2006

Navigácia