KI odsudzuje napadnutie a útok Drahoslava Machalu na manželov Janovicovcov

Tomáš JanovicKonzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) odsudzuje verbálny a fyzický útok Drahoslava Machalu za bieleho dňa a vo verejnom priestore Hlavnej pošty v Bratislave na básnika, detského autora, aforistu Tomáša Janovica a jeho manželku Evu Janovicovú.

Ich napadnutie, spojené s ohrozením na zdraví, je hrubým porušením občianskeho spolužitia, pričom u Drahoslava Machalu ide o opakovaný čin tohto druhu. Keďže Drahoslav Machala je verejne činný, nejde o nijaký súkromný spor, ale o verejný útok spojený s útekom. Akékoľvek zdôvodňovanie „sebazbitia“ manželov Janovicovcov pripomína svojou absurdnosťou známu kauzu „sebaúnosu“.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika sa solidarizuje v osobe Tomáša Janovica aj s nositeľom Ceny Dominika Tatarku (CDT) za rok 2005, udeľovanej KI za vynikajúce umelecké dielo a statočné občianske postoje a stotožňuje sa s jeho životnou skúsenosťou a poznaním, že sa nesmie báť a ustupovať násiliu.

Peter Zajac

prezident KI

Peter Gonda

riaditeľ KI

V Bratislave dňa 20. apríla 2012.

Súvisiace informácie:

21. marec 2006

KI: Cenu Dominika Tatarku za rok 2005 získal Tomáš Janovic

19. apríl 2012

SITA/webnoviny.sk: Bývalý poradca Roberta Fica zbil spisovateľa Janovica

20. apríl 2012

SITA/webnoviny.sk: Sebazbitie Janovicovcov pripomína konzervatívcom samoúnos

Navigácia