KI získal prestížne ocenenie Templeton Freedom Award 2009

Atlas Economic Research Foundation zverejnila výsledky medzinárodného ocenenia Templeton Freedom Awards. Jedným z nositeľov tohto prestížneho ocenenia za rok 2009 je i Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika za cyklus CEQLS.

Atlas Economic Research Foundation so sídlom v USA zverejnila pondelok 19. októbra 2009 výsledky prestížneho medzinárodného ocenenia Templeton Freedom Awards, ktoré sa každoročne udeľujú think tankom za výnimočnosť v presadzovaní osobnej slobody. Spomedzi viac ako 130 uchádzačov zo 47 krajín z rôznych končín sveta vybrali nezávislí hodnotitelia 16 víťazov v 8 kategóriách. Jedným z ocenených je i Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI), ktorý získal cenu udeľovanú etablovaným inštitútom v kategórii Etika a hodnoty.

Ocenenie patrí KI za realizáciu cyklu ekonomických prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS). Ocenený cyklus CEQLS, ktorý realizuje KI štvrťročne už od roku 2005, pozostáva z návštev renomovaných svetových osobností, ktoré v Bratislave prednášajú na témy so zameraním na ekonomické myslenie a aktuálne témy v kontexte ekonómie, etiky a slobody. KI v rámci tohto cyklu dosiaľ zrealizoval 16 prednášok významných hostí. V rámci tohto cyklu Slovensko navštívili a na verejne voľne prístupných prednáškach sa predstavili okrem iných i autor čílskej dôchodkovej reformy José Piñera, známy francúzsky profesor ekonómie a exprezident Mont Pelerin Society Pascal Salin, významný americký ekonóm a riaditeľ CATO Institute William Niskanen, americký filozof, teológ a politológ Michael Novak pôsobiaci v American Enterprise Institute či španielsky zástanca slobodného bankovníctva Jesús Huerta de Soto.

Cyklus CEQLS realizuje KI v súčasnosti aj vďaka podpore hlavného partnera, ktorým je Penta Investments. Na realizácii cyklu KI spolupracuje so Stálou konferenciou Občianskeho inštitútu (SKOI), mediálnymi partnermi sú týždenník TREND, týždenník .týždeň a tlačová agentúra SITA.

Cieľom Templeton Freedom Awards je vyzdvihnúť prácu nezávislých think tankov, ktoré významnou mierou prispievajú k pochopeniu a šíreniu slobody vo svete. Ocenenia nesú meno po zosnulom filantropovi sirovi Johnovi Templetonovi a odovzdávajú sa od roku 2003. Slávnostné udeľovanie ocenení za rok 2009 sa bude konať vo Washingtone symbolicky dňa 9. novembra 2009, teda v deň, kedy si svet pripomenie 20. výročie pádu Berlínskeho múru, ktorý sa stal symbolom premien a návratu slobody do krajín bývalého komunistického bloku. Cenu za KI prevezme osobne ekonóm KI Peter Gonda, ktorý je zároveň koordinátorom cyklu CEQLS.

V Bratislave dňa 20. októbra 2009

Súvisiace informácie:

KI: Prehľad prednášok CEQLS /2005-2009/ Fotografická prezentácia: CEQLS – Lectures Overview in Pictures /2005-2009/ (formát PDF)

19. október 2009

Atlas Economic Research Foundation: 2009 Templeton Freedom Award Winners


19. október 2009

Vyhlásenie víťazov Templeton Freedom Awards v roku 2009 Think tanky z 12 krajín boli ocenené za ich prínos do verejnej diskusie na tému slobodného podnikania a osobnej slobody. Washington, D. C., USA – Atlas Economic Research Foundation dnes oznámila víťazov programu Templeton Freedom Awards za výnimočnosť v presadzovaní slobody za rok 2009, ktorý je najväčším medzinárodným programom ocenení pre think tanky. Ceny za rok 2009 získalo šestnásť organizácií zo štyroch kontinentov a dvanástich krajín – z Brazílie, Čile, Egypta, Indie, Paraguaja, Peru, Poľska, Gruzínska, Juhoafrickej republiky, Švédska, Slovenska a Spojených štátov amerických (USA). Víťazi boli vybraní nezávislými porotcami spomedzi viac ako 130 prihlásených zo 47 krajín sveta. V roku 2009 sa víťazom udeľoval grant v hodnote 10 000 $ a v ôsmich kategóriách sa vyhlasovali dve ceny.

Trhovo konformné riešenia chudobyNew Economic School z Gruzínska sa stala víťazom ceny za jej úsilie vyzdvihnúť krajinu z chudoby za pomoci obhajoby a presadzovania ideí, poradenstva a vzdelávacích stretnutí s politikmi s cieľom ovplyvňovať debatu o pro-rastovej politike. Free Market Foundation z Juhoafrickej republiky bola ocenená za knihu Zamestnanie pre nezamestnaných, ktorá odsudzuje vysoko nastavené reštrikcie na ochranu zamestnania, ktoré vedú k vysokej nezamestnanosti.

Sociálne podnikanieSamasource, nezisková organizácia so sídlom v San Franciscu bola ocenená za svoju činnosť v oblasti školenia malých podnikateľov z chudobných častí Afriky a nasmerovanie na ziskové príležitosti pre klientov z USA. Fundación Paraguaya (Paraguaj) sa stala víťazom ceny za sociálne podnikanie za svoju poľnohospodársku školu v San Franciscu, finančne sebestačnú školu pre transformujúcu sa chudobnú mládež na úspešných podnikateľov.

Etika a hodnotyKonzervatívny inštitút M. R. Štefánika (Slovensko) sa stal víťazom tejto ceny za pozývanie a pritiahnutie rôznych kvalifikovaných mysliteľov na Slovensko s cieľom prednášať o ekonómii a etike od roku 2005. Globalization Institute z Poľska podnietil národnú diskusiu, ktorá spochybňuje vedu stojacu za globálnym otepľovaním vydaním Mýtus skleníkového efektu krátko pred konaním Konferencie OSN o klimatických zmenách v Poznani.

Študentský dosahFoundation for Individual Rights in Education bola ocenená za svoj Campus Freedom Network, originálnu snahu vzdelávať študentov a robiť z nich aktívnych partnerov v obnovení slobody vo vysokoškolskom živote a vytváraní celonárodnej siete študentských obhajcov. Institute Invertir (Peru) bola ocenená v kategórii Študentského dosahu za svoj program zoskupenia 200 najlepších študentov z univerzít zo všetkých regiónov Peru, ktorých následne učia ako si založiť podnikanie a efektívne ho viesť.

Iniciatíva v oblasti public relations (PR) Centre for Civil Society z Indie bola ocenená za svoju School Choice Campaign (SCC), ktorá pôsobí v siedmich štátoch a ktorá propaguje vzdelávací systém v Indii, v ktorom všetkým deťom bude poskytnuté vzdelanie podľa ich voľby. Institute for Information on the Crimes of Communism zo Švédska sa stal víťazom kategórie Iniciatíva v oblasti PR za svoj prístup ku komunikácii podstatných faktov týkajúcich sa komunizmu a dôsledkov komunistickej ideológie a komunistického zriadenia.

Cena za inovatívne médiáSam Adams Alliance (USA) bola ocenená za svoju iniciatívu, Sunshine Review (SunshineReview.org), webovú stránku venovanú problémom vládnej transparentnosti a zodpovednosti. Free to Choose Network (USA) sa stal víťazom tejto kategórie za svoju webovú stránku, Izzit.org, ktorá vytvára vlastné videá, preskupuje iné videá a ponúka ich učiteľom v celej krajine.

Cena za výnimočný úspech na univerzitne zameranom centreCenter for Ethics and Entrepreneurship na Rockford College v Illinois bolo ocenené univerzitne zameranou cenou za spustenie šiestich kurzov zameraných na etickú infraštruktúru podnikania a predpoklady slobodnej spoločnosti v etike. Center for Entrepreneurship and Innovation na Universidad del Desarrollo v Čile bola ocenená za riadenie a rozširovanie vysoko kvalitného výskumu podnikania a zlepšovania učiva a učebných metód.

Cena za výnimočný úspech mladej organizácieInstituto Millenium z Brazílie bola ocenená cenou pre mladú organizáciu za svoj výnimočne rýchle pritiahnutie viac ako 1 000 študentov na dve univerzitné fóra, umiestnenia viac ako 100 článkov do novín a časopisov a viac ako 30 videí on-line, vydanie 2 kníh a rozvinutie týždenného bulletinu s viac ako 5 000 predplatiteľmi. V tejto kategórii bola tiež ocenená Egyptian Union of Liberal Youth, ktorá začala jednu z prvých súťaží v literárnych esejach v arabskom svete pre študentov pýtajúc sa na ich odpoveď na otázku: „Prečo som liberál?“ Táto iniciatíva bola podporená a uverejnená v 6 hlavných novinách, mládežníckej rádio stanici a dvoch hlavných egyptských politických strán. Atlas bude usporiadateľom konferencie za účasti víťazov Templeton Freedom Awards 9. novembra 2009 v hoteli Renaissance Mayflower vo Washingtone, D.C. Konferencia je súčasťou Freedom Dinner, gala večera k príležitosti 20. Výročia pádu Berlínskeho múru.

Víťazi Templeton Freedom Awards budú mať prezentácie na tému Morálny imperatív ekonomickej slobody a inovácia v presadzovaní slobody. Atlas Economic Research Foundation už viac ako tri desaťročia podporuje nezávislé organizácie z tretieho sektora, ktoré presadzujú slobodný trh, slobodu jednotlivca a dodržiavanie pravidiel. Atlas v súčasnosti spolupracuje s viac ako 250 think tankami v 90 krajinách. Viac ako polovici týchto organizácií Atlas pomáhal v predchádzajúcich rokoch prostredníctvom finančnej podpory alebo poradenských služieb. Prostredníctvom programu Templeton Freedom Awards podpore z Nadácie Johna Templetona sa rozdelilo viac ako 1,25 milióna $ na ocenenia a granty.

Pre viac informácií navštívte AtlasNetwork.org.

Navigácia