Klasický ekonomický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu

Adam Smith (1723-1790)Pozrite si prezentáciu Petra Gondu Klasický ekonomický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu, ktorá odznela na seminári Podoby konzervativizmu, ktorý organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Občanským institutem a Stálou konferenciou Občianskeho inštitútu v dňoch 10.-12. novembra 2005 v Piešťanoch.

Prezentáciu Petra Gondu Klasický ekonomický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu nájdete tu.

Prepis prednášky bude nájdete tu.

Navigácia