Konzervatívny inštitút k tragickej smrti Jána Langoša

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyjadruje hlbokú ľútosť nad tragickou smrťou Jána Langoša. Ján Langoš ostane pre nás symbolom odvahy, osobnej statočnosti a poctivosti. Jeho názory i skutky, jeho zápas s komunistickým režimom i pôsobenie v ponovembrovej politike, jeho úsilie o poctivé vysporiadanie sa s našou minulosťou patria k tomu najlepšiemu v novodobej histórii Slovenska. Odišiel veľký muž a skvelý človek. Odišiel náš priateľ, na ktorého nikdy nezabudneme.

Peter Zajac, Vladimír Čečetka, Ján Králik, Ondrej Dostál, Dana Feketeová, Peter Gonda, Zuzana Humajová, Radovan Kazda, Dušan Sloboda, Michal Novota

Navigácia