Kristian Niemietz: Socializmus – zlyhávajúca myšlienka, večne živá

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/.

Na tému Socializmus – zlyhávajúca myšlienka, večne živá prednášal dňa 27. januára 2020 v Bratislave Kristian Niemietz, výskumník a vedúci oddelenia politickej ekonómie v rámci Institute of Economic Affairs v Londýne. Moderoval Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Pozrite si videozáznam a prezentáciu nášho hosťa.

O Kristianovi Niemietzovi

Kristian Niemietz je výskumník a vedúci oddelenia politickej ekonómie v Institute of Economic Affairs. Hlavnými oblasťami jeho výskumu v tomto inštitúte sú politická ekonómia socializmu, zdravotníctvo, chudoba a blahobyt. Je tiež spolupracovníkom mimovládnej organizácie Age Endeavour Fellowship.

Kristian Niemietz študoval ekonómiu na Humboldtovej univerzite v Berlíne a na Univerzite v Salamanke, pričom v roku 2007 promoval a získal titul Diplom-Volkswirt (≈MSc z ekonómie). Počas štúdií stážoval v Banco Central de Bolivia (2004), Národnom štatistickom úrade v Paraguaji (2005) a v Institute of Economic Affairs (2006). V roku 2013 dostal titul PhD. z politickej ekonómie na King’s College v Londýne. Predtým bol výskumníkom v berlínskom think tanku Institut für Unternehmerische Freiheit (Inštitút pre slobodné podnikanie) a v King’s College v Londýne, kde počas postgraduálnych štúdií učil ekonómiu.

Kristian Niemietz je autorom niekoľkých kníh, napríklad Socialism: The failed idea that never dies (2019), Universal Healthcare Without the NHS: Towards a patient-centred health system (2016) a Redefining the Poverty Debate. Why a war on markets is no substitute for a war on poverty (2012) a mnohých iných textov. Je tiež pravidelným prispievateľom do rôznych akademických časopisov v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Švajčiarsku.

Výber online dostupných textov:

Ďakujeme partnerom CEQLS za podporu
Navigácia