Milton Friedman (1912 – 2006)

Držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1976 Milton Friedman zomrel vo štvrtok 16. novembra 2006 vo veku 94 rokov na zlyhanie srdca.

Milton Friedman sa narodil v roku 1912 v New Yorku a patril k najvplyvnejším ekonómom 20. storočia. V roku 1976 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu. Ako člen takzvanej Chicagskej školy Friedman vyvinul teóriu, ktorá sa stala známou ako monetarizmus. Oproti vtedy prevládajúcemu vedeckému hlavnému prúdu, ktorý razil britský ekonóm John Maynard Keynes, požadoval Friedman už začiatkom šesťdesiatych rokov zmenšenie úlohy štátu. Trh je podľa neho najschopneší vytvoriť celohospodárske optimum. V osemdesiatych rokoch Friedman podporoval republikána Ronalda Reagana, ktorý po svojom zvolení za prezidenta v roku 1980 veľkú časť učenia Chicagskej školy prevzal do svojej hospodárskej politiky. Friedman radil i konzervatívnej britskej premiérke Margaret Thatcher či chílskemu diktátorovi Pinochetovi. Ako duchovný otec neoliberálnej hospodárskej politiky se stal terčom verejnej kritiky, čo si však príliš nevšímal. Pád socializmu podľa neho len potvrdil jeho teórie.

Zdroj: http://hn.ihned.cz


Prečítajte si tiež:

Economist.com: Milton Friedman – An enduring legacy

Peter Gonda: Vďaka, Milton, “Adam Smith 20. storočia”!

ČTK: Svet stratil obhajcu slobodnej ekonomiky

Milton Friedman: Čím víc je svobody, tím lepší je život

M. Friedman 1990: Prorocké slová postkomunistickým krajinám

Václav Klaus: Milton Friedman už není mezi námi

Milton Friedman (1912-2006) – jeden z největších ekonomických liberálů 20. století

Richard M. Ebeling and Sheldon Richman: Milton Friedman (1912-2006)

Dalibor Roháč: Milton Friedman, R.I.P.

Vybrané výroky Miltona Friedmana

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby Friedman Foundation

Navigácia