Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

<strong>Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) so znepokojením konštatuje, že ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania a opätovne upozorňuje na nezmyselnosť jej spustenia v septembri 2008</strong>    <a href=

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) so znepokojením konštatuje, že ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania a opätovne upozorňuje na nezmyselnosť jej spustenia v septembri 2008

Vyjadrenia poradcov ministra školstva Mirona Zelinu a Ľubomíra Pajtinku, ktoré odzneli na včerajšej rozprave o reforme školstva na pôde Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF, tieto naše obavy potvrdili. Z rozpravy, na ktorej sa zúčastnil aj KI, vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Rezort školstva nepripravuje komplexnú reformu školského systému. Očakávania, že sa zavedú nové pravidlá fungovania materských, základných a stredných škôl, ako aj zásadné zmeny v obsahu vzdelávania na týchto školách sa nenaplnia. Návrh nového školského zákona síce obsahuje nezmyselné detaily o školských jedálňach, či o záujmovom vzdelávaní v mimoškolskom čase, avšak nebude riešiť zúfalý stav, v ktorom sa nachádza napríklad odborné vzdelávanie. Reformu stredných odborných škôl bude musieť priniesť samostatný zákon, ktorý sa začne pripravovať až v novembri 2008, teda dva mesiace po oficiálnom spustení tzv. „komplexnej“ reformy školského systému. To iba potvrdzuje, že rezort nemá v súčasnosti jasnú predstavu o tom, ako správne nastaviť školský systém ako celok. MŠ SR neponúka nijaké konkrétne návrhy ako zmeniť upadajúce stredné odborné školy na atraktívne vzdelávacie inštitúcie, ktoré by produkovali vysoko kvalifikovaných absolventov. Preto si treba položiť otázku, akými mechanizmami má byť vlastne skvalitnené vzdelávanie na ostatných školách, keď tieto – podľa vyjadrení hlavného ministerského poradcu Mirona Zelinu – nepostačujú na naštartovanie potrebných zmien na stredných odborných školách.

Ministerstvo školstva nepripravuje komplexné zmeny v obsahu vzdelávania. To, na čom v súčasnosti pracujú rezortné odborné komisie, je iba jednoduchá úprava učebných osnov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, zmeny v odborných predmetoch na stredných odborných školách sa nepripravujú. V takomto prípade je ale nepoctivé a zavádzajúce nazývať jednoduché škrtanie prebytočného učiva v matematike, v slovenskom jazyku, dejepise a v ďalších všeobecnovzdelávacích predmetoch „komplexnou obsahovou reformou“. Podobné úpravy osnov prebiehajú v systéme permanentne od 90. rokov a nikdy sa reformou nenazývali.

KI upozorňuje na to, že takéto povrchné, nekoordinované a narýchlo pripravované zmeny na školách nie sú motivované odbornými, ale čisto politickými zámermi. Budúcnosť našich škôl je ohrozená nekompetentnými rozhodnutiami, ktoré budú neopraviteľné a v prípade následných rozsiahlych korekcií príliš drahé.

KI preto vyzýva Ministerstvo školstva SR, aby zverejnilo všetky materiály, týkajúce sa reformných zámerov, s ktorými by sa mala oboznámiť odborná, ale aj širšia verejnosť ešte pred schválením návrhu školského zákona v parlamente. Týka sa to nielen konečnej podoby jednotlivých koncepcií, ktoré pripomienkovala odborná verejnosť a samotná vláda v priebehu minulého roka, ale najmä znenia návrhu nového školského zákona po zapracovaní vyše 1500 pripomienok a návrhu štátnych vzdelávacích programov, ktoré majú byť od septembra pre školy záväzné. Jedine tak sa učitelia, rodičia, zriaďovatelia škôl, ale aj potenciálni zamestnávatelia môžu zorientovať v procese pripravovaných zmien bez toho, aby boli zavádzaní zjednodušujúcimi mediálnymi frázami predstaviteľov rezortu.

Zároveň vyzývame MŠ SR, aby otvorilo k danej problematike širokú verejnú diskusiu, v ktorej by mohli odznieť rôzne názory odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú otázkam reformy vzdelávania.

V neposlednom rade sa obraciame aj na médiá, aby poskytli priestor na hlbšiu diskusiu o reforme školstva, pretože ide o zásadné zmeny, ktoré budú dlhodobo určovať charakter našej spoločnosti.

Zuzana Humajová
analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 28. februára 2008


Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete tu.


Mediálne výstupy:

28. február 2008

SME.sk/SITA: Humajová: Od Mikolaja je nepoctivé hovoriť o komplexnej reforme

STV: Reforma školstva


Súvisiace výstupy:

13. február 2006

KI: Návrh nového školského zákona

7. marec 2007

KI: Stratégia reformy školstva

8. august 2007

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

10. september 2007

KI: Dve tváre nového školského zákona

25. január 2008

KI: Nový školský zákon je omyl

22. február 2008

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

Navigácia