Model hodnotenia kvality školy

Pozrite si prezentáciu analytičky KI Zuzany Humajovej, ktorú prezentovala na konferencii <strong>Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy?</strong> dňa 26. apríla 2007 v Banskej Bystrici.    <strong>Prezentáciu <i>Model hodnotenia kvality školy. Projekt prehlbovania participácie školskej komunity na procese vzdelávania</i> nájdete vo formáte .PPS <a href=

ozrite si prezentáciu analytičky KI Zuzany Humajovej, ktorú prezentovala na konferencii Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? dňa 26. apríla 2007 v Banskej Bystrici.

Prezentáciu Model hodnotenia kvality školy. Projekt prehlbovania participácie školskej komunity na procese vzdelávania nájdete vo formáte .PPS tu.

Navigácia