MVRR SR s ministrom Janušekom je lídrom v zatajovaní informácií o procese prerozdeľovania eurofondov

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

Analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda a Ivan Kuhn požiadali začiatkom februára prostredníctvom infozákona jednotlivé ministerstvá, ktoré ako riadiace orgány zodpovedajú za prerozdeľovanie eurofondov, o zverejnenie informácií tykajúcich sa hodnotiaceho a výberového procesu, ktorým sa schvaľujú nenávratné finančné príspevky pre jednotlivé projekty spolufinancované z eurofondov.

Analytici KI na tlačovej konferencii dňa 14. apríla 2009 predstavili porovnanie, ako jednotlivé ministerstvá zareagovali na identickú žiadosť o informácie týkajúcu sa prerozdeľovania eurofondov pre projekty. Z porovnania vyplýva, že niektoré ministerstvá nemali problém obsahu žiadosti porozumieť a odpoveď spracovali v zákonom stanovenej lehote v nami požadovanej elektronickej podobe, kým iné ministerstvá odmietajú informácie zverejniť.

Lídrom v zatajovaní informácií o prerozdeľovaní eurofondov je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na čele s ministrom Janušekom. Kým Ministerstvo životného prostredia SR nám požadované informácie zverejnilo už začiatkom marca v elektronickej podobe, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR robí neustále obštrukcie a takmer dva mesiace po našej žiadosti nám naďalej odmieta sprístupniť podstatnú časť požadovaných informácií a tvári sa, že našej žiadosti nerozumie.

Navyše, Janušekovo ministerstvo s nami v 21. storočí odmieta komunikovať v elektronickej podobe a kusé informácie za Regionálny operačný program nám zaslalo v papierovej podobe v dvoch 20-kilogramových balíkoch. V tejto súvislosti upozorňujeme, že nestačí, ak politici často o e-governmente hovoria, pričom na informatizáciu spoločnosti sa z eurofondov pre obdobie do roku 2013 ráta s čerpaním neuveriteľného balíka vyše 1,2 miliardy eur. Ak však politikom chýba vôľa transparentne informovať verejnosť v elektronickej podobe a realizovať tak v praxi e-government, hrozí, že zdroje na informatizáciu z eurofondov budú premrhané a nie využité v prospech občanov.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR svojím konaním vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

Žiadame, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR prestalo robiť obštrukcie a sprístupnilo nami požadované informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám tak, ako to urobili iné ministerstvá – ako príklad môže slúžiť Ministerstvo životného prostredia SR. Taktiež žiadame ostatné ministerstvá – riadiace orgány, aby sprístupnili informácie v plnej miere.

Žiadame, aby bol proces prerozdeľovania eurofondov sprístupnený verejnosti, teda aby po každom vyhodnotení žiadostí v rámci danej výzvy boli zverejnené:

– zoznamy hodnotiteľov a členov výberových komisií,

– hodnotiace hárky hodnotiteľov,

– rozhodnutia o pridelení/nepridelení nenávratného finančného príspevku jednotlivým žiadostiam vrátane zdôvodnenia,

– informácie dostupné v rámci ITMS prostredníctvom verejného webportálu ITMS.

Ak nedôjde k zmenám v procese prerozdeľovania eurofondov, výmena na poste ministra ostane len politickým gestom. Minister Janušek odíde, no klientelizmus a korupcia v eurofondoch ostáva bez zmien. Ak sa pomery na Slovensku nezmenia, nie je vylúčené, že Európska komisia rozhodne o pozastavení vyplácania eurofondov tak, ako sa to stalo v prípade Bulharska.

V Bratislave dňa 14. apríla 2009

Dušan Sloboda a Ivan Kuhn
analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Aktivita je súčasťou projektu Eurofunds Watchdog – znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ, ktorý Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje vďaka finančnej podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).

Výstupy:

Tlačová správa vo formáte PDF na stiahnutie tu.

Audiozáznam tlačovej konferencie vo formáte .ASF spustiť tu.

Prezentácia vo formáte .PPT na stiahnutie tu.

Mediálne výstupy:

14. apríl 2009

SME.sk/SITA: MVO: Informácie o eurofondoch najviac tají Janušek

Pravda.sk/SITA: Janušek odíde, korupcia ostáva bez zmien, tvrdia analytici

webnoviny.sk/SITA: Januška strieda spoluautor nástenkového tendra Štefanov

TA3.com/SITA: MVO: Lídrom v zatajovaní je Januškovo ministerstvo

HNonline.sk/TASR/SITA: Januška strieda spoluautor nástenkového tendra

Rádio Expres: Výmena stráží ma ministerstve výstavby nič nerieši

15. apríl 2009

Hospodárske noviny: Janušek najviac tají, tvrdí mimovládka

Slovak Spectator: Conservative Institute calls for transparency over funds from Brussels

.týždeň: Videokomentár: Dušan Sloboda o výmene ministra a prerozdeľovaní eurofondov

22. apríl 2009

SME: Dušan Sloboda: Zatajovanie podľa Janušeka a Štefanova

27. apríl 2009

KIosk blog: Dušan Sloboda: Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať

19. máj 2009

TREND: Prečo do eurofondov nevidno

Navigácia