Národnostné menšiny

Autor sa v kapitole zaoberá situáciou národnostných menšín na Slovensku. Analyzuje ich postavenie v právnom a inštitucionálnom systéme a v politickom prostredí poznamenanom výsledkami parlamentných volieb v júni 2006. Hodnotí plnenie programových zámerov vlády Mikuláša Dzurindu vo vzťahu k národnostným menšinám v uplynulom volebnom období i zámery novej vlády Roberta Fica v tejto oblasti. Zaoberá sa výsledkami parlamentných a komunálnych volieb z hľadiska účinkovania Strany maďarskej koalície ako jedinej reálnej politickej sily zastupujúcej národnostnú menšinu.

Štúdia Národnostné menšiny, ktorej autorom je Ondrej Dostál, riaditeľ KI, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Navigácia