Názory občanov na slovenskú zahraničnú politiku

KI dňa 4. decembra 2007 prezentoval výsledky prieskumu verejnej mienky (Agentúra FOCUS pre KI), ktorý mapoval názory slovenských občanov na to, aká by mala byť zahraničná politika SR voči nedemokratickým krajinám, resp. krajinám, ktorých vlády a vládcovia porušujú ľudské práva a občianske slobody a nedodržiavajú princípy právneho štátu.

Výsledky prieskumu boli prezentované v zaujímavom časovom období. Dňa 17. novembra 2007 sme si pripomenuli 18. výročie nežnej revolúcie, ktoré sa na Slovensku oslavuje ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Dňa 22. novembra 2007 polícia neprimerane a neodôvodnene zasiahla proti kazašskej novinárke Balli Marzecovej, ktorá pred prezidentským palácom na ohlásenom a teda legálnom zhromaždení upozorňovala na porušovanie ľudských práv a občianskych slobôd v jej vlasti. V ten istý deň prezident Ivan Gašparovič udelil najvyššie štátne vyznamenanie pre cudzieho štátneho príslušníka – Biely dvojkríž prvého stupňa – prezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi, ktorý už vyše 20 rokov vládne v krajine, ktorá nie je ani demokratická, ani slobodná. 29. novembra 2007 uplynulo 18 rokov od zrušenia vedúcej úlohy KSČ „v spoločnosti i v štáte“. 10. decembra 2007 si pripomenieme Deň ľudských práv. Zber dát pre prieskum verejnej mienky sa pritom realizoval pred vyššie uvedenými udalosťami a nebol nimi ovplyvnený.

Podľa prieskumu verejnej mienky 12% občanov sleduje zahraničnú politiku SR pravidelne, 52% ju sleduje občas a 35,5% nesleduje zahraničnú politiku SR vôbec.

5,4% opýtaných slovenských občanov očakáva, že každá slovenská vláda by mala uprednostňovať podporu demokratických síl a dodržiavanie občianskych práv a slobôd v iných krajinách pred ekonomickými záujmami Slovenskej republiky. 12,2% slovenských občanov si zároveň myslí, že takto postupuje aj súčasná vláda.

Naopak 21,0% slovenských občanov očakáva, že každá slovenská vláda by mala uprednostňovať ekonomické záujmy SR pred podporou demokratických síl a dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách. Pôsobenie súčasnej slovenskej vlády takto hodnotí 23,8% slovenských občanov.

Najviac slovenských občanov – až 55,8% – si želá aby sa každá slovenská vláda snažila o vyvážený prístup k podpore demokratických síl a dodržiavaniu občianskych práv a slobôd v iných krajinách s rešpektovaním ekonomických záujmov SR. Politiku súčasnej vlády za takúto považuje 36,9% občanov.

69,9% slovenských občanov si myslí, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách politickými prostriedkami (napr. hlasovaním v OSN alebo EU, prijímaním predstaviteľov demokratickej opozície z nedemokratických krajín na najvyššej úrovni, a pod.), zatiaľ čo 11,2% občanov s takouto formou nesúhlasí.

43,7% občanov súhlasí tiež s tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách finančnými a materiálnymi prostriedkami (napr. poskytovaním finančnej podpory slovenským mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú posilňovaniu demokratických hnutí a občianskej spoločnosti v nedemokratických a transformujúcich sa krajinách). S takouto formou podpory nesúhlasí 38,4% slovenských občanov.

42,2% slovenských občanov súhlasí aj s tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách ekonomickými prostriedkami (napr. sankciami, obchodným embargom a pod.). Proti takejto forme podpory je 37,5% Slovákov.

Najmenej, iba 27,4% slovenských občanov súhlasí s tým že, každá vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách vojenskými prostriedkami (napr. v prípade potreby vyslať svoje vojenské jednotky ako súčasť kontingentu OSN, EU alebo NATO na ochranu demokracie, občianskych slobôd a ľudských práv v nedemokratických krajinách.) Naopak, väčšina – 55% občanov – nesúhlasí s takouto formou podpory.

45,1% slovenských občanov sa priklonilo k názoru, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami, ktorých vlády porušujú základné občianske práva a slobody, udržiavať diplomatické styky, ale súčasne podporovať demokratizáciu a dodržiavanie občianskych práv a slobôd v týchto krajinách. Naopak 39,9% Slovákov si myslí, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami, ktorých vlády porušujú základné občianske práva a slobody, udržiavať štandardné diplomatické styky a nezasahovať do vnútorných záležitostí danej krajiny. 44,4% slovenských občanov si myslí, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami, ktorých vlády porušujú základné občianske práva a slobody, uskutočňovať vzájomné návštevy politických predstaviteľov na najvyššej úrovni, ale pri každej takejto návšteve upozorňovať druhú stranu na porušovanie občianskych práv a nutnosť demokratizácie danej krajiny. Naproti tomu 40,5% Slovákov sa prikláňa k názoru, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami, ktorých vlády porušujú základné občianske práva a slobody, uskutočňovať vzájomné návštevy politických predstaviteľov na najvyššej úrovni tak ako s hociktorou demokratickou krajinou a nezasahovať do vnútorných záležitostí danej krajiny.

Prieskum verejnej mienky zrealizovala Agentúra FOCUS v dňoch 30. október 2007 až 6. november 2007 na vzorke 1019 respondentov. Prieskum bol realizovaný na objednávku KI v rámci projektu Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú zahraničnú politiku, ktorý finančne podporil Open Society Institute (OSI).

Ivan Kuhn
Analytik KI pre oblasť zahraničnej politiky a európskych záležitostí

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 4. decembra 2007

Prezentácia analytika KI Ivana Kuhna na tému Názory občanov na slovenskú zahraničnú politiku z pohľadu podpory demokracie, ľudských práv, občianskych slobôd a právneho štátu v tretích krajinách je k dispozícii na stiahnutie tu (vo formáte .PPS).


Mediálne výstupy:

4. december 2007

SME.sk/SITA: Viac ako tretinu Slovákov nezaujíma zahraničná politika infoNET.tv: Videozáznam tlačovej konferencie KI (1. časť, 2. časť)

Pravda.sk/SITA: Tretinu Slovákov nezaujíma zahraničná politika

Rádio Lumen: Viac ako tretinu Slovákov nezaujíma zahraničná politika (minutáž 10:55 až 13:10)

5. december 2007

ÚJ SZÓ: Az emberek egyharmadát nem érdekli a külpolitika

7. december 2007

Slovenský rozhlas: Prieskum: Viac ako tretinu občanov Slovenskej republiky vôbec nezaujíma zahraničná politika slovenskej vlády / Audiozáznam nájdete v archíve Slovenského rozhlasu tu (minutáž 9:10 až 11:30, formát .mp3)

15. december 2007

SME.sk/TASR: SR v tomto roku podporila 6 projektov na podporu občianskej spoločnosti

29. december 2007

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Podpora demokracie a slobôd v zahraničí – aká je mienka občanov? (formát PDF)

Navigácia