Nevyhnutnosť a možnosti zásadnej zmeny dôchodkového systému

Prednáška odznela na konzervatívnom klube dňa 11. apríla 2002, ktorý bol zameraný na Možnosti dôchodkovej reformy.

Prezentáciu Nevyhnutnosť a možnosti zásadnej zmeny dôchodkového systému si môžete pozrieť tu.

Navigácia