O iracionálnosti pozitívneho myslenia

Táto kniha odhaľuje jeden z najväčších klamov, akého je ľudská myseľ schopná: optimistické skreslenie reality. Dozviete sa v nej, kedy pôsobí optimistické skreslenie adaptačne a kedy deštruktívne, a nájdete v nej dôkazy o tom, že mierna optimistická ilúzia nám pomáha k úspechu a životnej pohode. Kniha skúma zvláštnu architektúru mozgu, ktorá zodpovedá za vznik nerealistického optimizmu a zmenené vnímanie i konanie. Aby sme však porozumeli optimistickej ilúzii, musíme pochopiť, ako a prečo náš mozog vytvára ilúziu reality. A musíme prepichnúť tu obrovskú bublinu – naše presvedčenie, že vnímame svet taký, aký naozaj je.

Autorkou predošlých viet je Tali Sharot, izraelská výskumníčka v oblasti neurovied. V knihe, ktorá v anglickom origináli vyšla v roku 2011 pod názvom The Optimism Bias, nám na základe konkrétnych neurovedeckých výskumov ukazuje, že hoci o sebe mnohí zmýšľame ako o racionálnych bytostiach, zvažujúcich pre a proti, zväčša nekonáme ako realisti. Sme vrodene predurčení k tomu, aby sme boli optimisti. Možné pozitíva zvykneme preceňovať a negatíva podceňovať. Optimizmus v nás mení naše vnímanie reality.

Väčšina tých z nás, ktorí získali oprávnenie viesť motorové vozidlá, si myslí, že je lepším vodičom než väčšina vodičov, čo je nezmysel. Novomanželia ignorujú štatistiky o rozvodovosti s pocitom, že ich sa to netýka. V jednej a tej istej situácii sme schopní optimisticky hľadieť na seba a pesimisticky na vyhliadky druhých. Neprijímame pesimistické scenáre, do budúcnosti hľadíme s optimizmom, a aj preto sme pre Talebove čierne labute tak zraniteľní.

Naša myseľ má sklon premieňať predpovede na realitu. Náš mozog pracuje tak, aby umožňoval meniť náš pohľad na život i naše postoje, a učiniť z nich tak samonapĺňajúce sa proroctvo. Podľa teórií učenia by sa mal človek učiť z negatívnych (a pozitívnych) udalostí a meniť podľa toho svoje očakávania. Prečo sa teda nepoučíme? Nerealistický optimizmus nás vedie k plánom stavaných na omyloch, riskantnému správaniu a finančným kolapsom.

Tali Sharot po ekonómii a psychológii postgraduálne študovala psychológiu a neurovedu na Newyorskej univerzite. V súčasnosti pôsobí na katedre kognitívnej percepčnej a mozgovej vedy londýnskej University College, kde sa venuje neurologickému výskumu optimizmu, emočných spomienok a kognitívnej disonancie, obzvlášť tomu, ako emotívna skúsenosť ovplyvňuje ľudský život a správanie normálneho mozgu pri afektívnych poruchách, ako je depresia a úzkosť. Jej články publikovali nielen viaceré odborné časopisy, medzi nimi Nature, Science a Psychological Science, ale i bežné neakademické periodiká, ako je Newsweek, Forbes, Time, The Wall Street Journal či The New York Times.

Hoci nejde o ľahký žáner, kniha Tali Sharot o optimistickom skreslení reality sa číta ľahko, ba až neuveriteľne ľahko, keď si uvedomíme, že obsahom je vlastne prezentovanie poznatkov z výskumu autorky a jej kolegov. Po prečítaní si nezabudnite položiť otázku, koľkí z našich akademikov, pôsobiacich často v do seba zavretých ustanovizniach živených aj z našich daní, by nám dokázalo predostrieť výsledky či zmysel svojho bádania tak pútavo, ako Tali Sharot.

Autor je analytik KI.

Tali Sharot: Iluze optimismu aneb Iracionalita pozitivního myšlení

Vydavateľ: dybbuk

Rok vydania: 2013

ISBN: 9788074380822

Viac o autorke: theoptimismbias.blogspot.com

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 07-08/2013.

Navigácia