Od pološera k tme?

O PPA sa hovorí v poslednom čase čoraz viac, ale len málo v dobrom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložilo krátko pred Vianocami do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Predkladaný návrh zákona nielenže neprináša viac svetla do už i tak dosť temných kútov zazmluvňovania fondov Európskej únie a poskytovania agrodotácií prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), dokonca sa navrhuje úplne zakázať poskytovanie akýchkoľvek informácií o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame podpory.

 

Tesať do kameňa

„Poľnohospodárska platobná agentúra bola vysoko pozitívne hodnotená aj Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. My celkom nezdieľame tento názor.“

Karol Mitrík
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR)
pri prezentovaní čiastkovej záverečnej správy o kontrole v rámci PPA | 19. 12. 2016

Sviatočnú pohodu pôdohospodárom a rozvíjateľom vidieka pokazilo predvianočné zverejnenie kontrolných zistení NKÚ SR.

Keď to zjednodušíme a zhrnieme, tak kontrolóri agroagentúre v podstate vytýkajú najmä to, že:

– vyhlásila v pomerne krátkom čase desiatich mesiacov od mája 2015 do (volebného) marca 2016 možno až príliš veľa výziev naraz (celkovo 19);

– zverila hodnotenie žiadostí (alebo ak chcete, projektov) do rúk hodnotiteľov, ktorým chýbala patričná odbornosť (žeby zámer? …len rečnícka otázka);

– umožnila hodnotiteľom používať subjektívne slovné hodnotenie ako „dobrý, veľmi dobrý a vynikajúci“;

– nastavila „laťku tak proklatě nízko,“ že podľa NKÚ SR prejsť mohol aj „vyslovene zlý projekt“.

A aby bolo úplne jasné, že zlyhania v PPA nie sú náhodné, ale priam systémové, šéf našich kontrolórov to celé zaklincoval vyhlásením, že „veľmi zle bol nastavený aj systém vnútornej kontroly, ktorý podľa názoru našich kontrolórov takmer vôbec nefungoval“.

Infograf na zdieľanie

 

Podporte hromadnú pripomienku proti utajovaniu agrodotácií

Niet pochybností, že o procese zazmluvňovania agrodotácií by malo byť pre verejnú kontrolu k dispozícii toľko údajov, koľko sa len dá. A to je presne účelom hromadnej pripomienky verejnosti, ktorú môžete podporiť aj Vy na portáli change|net.sk najneskôr počas pondelka 9. 1. 2017.

Navrhujeme, aby sa informácie z informačného systému Poľnohospodárskej platobnej agentúry zverejňovali spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Inak povedané, aby informačný systém, ktorý agentúra aj z našich daní obstarala a prevádzkuje, mal svoju verejne prístupnú časť, v ktorej by boli pre kohokoľvek k dispozícii všetky tie informácie o procese hodnotenia, zazmluvňovania a čerpania agrodotácií (tiež poskytovaných aj z našich daní), ktorých zverejneniu nebráni zákon.

V októbri sme sa presne v tomto duchu v hromadnej pripomienke snažili o to, aby sa v inom zákone spresnilo ustanovenie, ktoré hovorí o zverejňovaní informácií o eurofondoch z informačného systému ITMS. Po dvoch kolách korektného rozporového konania so zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sme docielili, že by do toho zámerne udržiavaného pološera okolo prideľovania eurofondov malo byť čoskoro ešte o niečo viac vidieť. Rozhodnutie o ďalšom osude vládou schváleného návrhu bude na februárovej schôdzi v rukách poslancov.

Bude zaujímavé sledovať, ako na totožnú požiadavku, ktorú akceptoval úrad podpredsedu vlády za SMER-SD, zareaguje rezort pôdohospodárstva vedený nominantkou SNS.

V ďalšej časti hromadnej pripomienky požadujeme, aby sa neutajovali informácie o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame platby. Ministerstvo totiž navrhuje úplný zákaz poskytovania akýchkoľvek informácií o priebehu konania týkajúceho sa priamych platieb, čo je návrh, ktorý je nielen absurdný a neodôvodnený, ale i v rozpore s ústavou garantovaným právom na informácie.

Po jednej vete nielen na okraj

– Kolegovia z Nadácie Zastavme korupciu nedávno pod skratkou PPA dešifrovali Pekelne Podplácanú Agentúru,

* PPA podľa ministerstva pôdohospodárstva „vyzýva obce i podniky, aby si projekty robili sami a obchádzali drahých poradcov“;

– Aký to (deklarovaný) rozdiel oproti časom, keď za prvej Ficovej vlády vtedajší generálny sekretár strany SMER-SD a dnes už dvojnásobný minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter naopak starostom vládnucej strany odporúčal, aby sa s projektmi obrátili na jednu konkrétnu firmu (kauza Star EU);

– A aký to (naozaj len deklarovaný) rozdiel oproti časom, keď sa vtedajší okresný šéf SNS v Rožňave a dnešný poslanec parlamentu Peter Pamula vôbec neskrýval, že sa jemu (a vybranej „konzultačnej“ firme) pre mesto Dobšiná „podarilo presadiť projekty“ (kauza Sensim);

– Ani to, že poslanec Pamula v roku 2016 v Národnej rade Slovenskej republiky držal „bobríka mlčanlivosti“, keď v rozprave či čo i len s faktickou poznámkou nevystúpil ani jediný raz, by nemalo príslušné orgány štátu nečinné v istých druhoch konania odradiť od toho, aby sa pána poslanca pýtali na podrobnosti, na základe ktorých by nás následne mohli uistiť, že ten skutok sa vlastne nestal;

– Kým za riekou Moravou stihli bývalého sociálnodemokratického ministra, poslanca a hejtmana Davida Ratha v eurofondovej korupčnej kauze z roku 2012 obviniť, obžalovať, odsúdiť a takmer už aj oslobodiť, exministri za SNS Marián Janušek a Igor Štefanov v kauze nástenkový tender, ktorá vypukla o štyri roky skôr(!), než už zmienená česká, pred slovenskými súdmi ešte ani len nestáli.

+ Tento blog a ani hromadná pripomienka by nevznikli bez podpory Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, vďaka ktorým realizujeme projekt Eurofondy otvorene | Vizualizácia a monitoring fondov EU.

Editor vydania: Dušan Sloboda | www.monitoringfondov.sk

Navigácia