Peter Gonda na konferencii “Budúcnosť eurozóny”

Zväčšiť kliknutímKI dáva do pozornosti konferenciu “Budúcnosť eurozóny”, ktorá sa uskutoční v stredu 13. apríla 2011 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jedným z vystupujúcich bude i ekonóm a riaditeľ KI Peter Gonda, ďalej vystúpia minister financií Ivan Mikloš, bankový analytik Vladimír Vaňo a bývalý poradca NBS John H. Baron.

Viac informácií o programe konferencie a možnosť prihlásiť svoju účasť v termíne do polnoci 12. apríla 2011 nájdete na www.buducnosteurozony.sk.

Navigácia