Petícia výrobcov autožiaroviek (Glosa)

Vysoko váženým členom poslaneckej snemovne:  Vážení páni!  Odmietate abstraktné teórie a neprikladáte veľký význam blahobytu a nízkym cenám pre spotrebiteľov. Venujete sa predovšetkým starostlivosti o dobro výrobcov. Vaším prianím je oslobodiť nás od konkurencie a chcete docieliť, aby trh slúžil výhradne nám, výrobcom.  Obraciame sa preto na Vás, keďže naše výrobné odvetvie produkujúce autožiarovky je vystavené neznesiteľnej a nekalej konkurencii zo strany istého rivala, ktorého výrobné podmienky pri produkcii svetla úplne zjavne prevyšujú akékoľvek naše možnosti a schopnosti, a to dokonca v takej miere, že tento konkurent zaplavuje náš trh svetlom za rozprávkovo nízke ceny. Od okamihu, kedy sa objaví, znižuje sa dopyt po používaní našich produktov spotrebiteľmi a následná nižšia opotrebovanosť nami predávaných produktov znižuje náš predaj a zisk (prepáčte, pán premiér, za to sprosté slovo). Všetci spotrebitelia sa obracajú k nemu a celé naše výrobné odvetvie je z minúty na minútu prudko zasiahnuté totálnou stagnáciou. Tento rival a konkurent, ktorým nie je nikto iný ako slnko, vedie proti nám tak nemilosrdnú vojnu!   Pochopte nás a uvedomte si, že dôsledkom pôsobenia slnka je, že spotrebitelia, jazdiac na svojich motorových vozidlách, využívajú naše produkty len od času, kedy sa zošerí, zvečerí a zotmie, avšak i to len do času, keď sa hlásia ranné zore a na oblohu a scénu opäť vychádza náš rival, nemilosrdne zosielajúc svoje lúče svetla na zem deň čo deň. A to už nevravíme o tom, že v nočnom čase je intenzita premávky na cestách neporovnateľne nižšia, než cez deň, čo naše zúfalstvo (a straty) len prehlbuje.  Nie, nežiadame Vás, aby ste vo svojej láskavosti prijali zákon, ktorý by nariadil bezpodmienečné zatiahnutie čiernych plachiet nad našimi mestami a dedinami a nad cestami, ktoré ich spájajú, brániac tak týmto absolútnym zatemnením všetkých otvorov, dier, štrbín, trhlín, špárok a prasklín, ktorými slnečné svetlo zvykne bezohľadne prenikať na cesty tejto krajiny, čím nekalo poškodzuje naše krásne a počestné odvetvie, o ktorom môžeme s hrdosťou prehlásiť, že poskytlo pracovné miesta mnohým pracovníkom v našej krajine, od ktorej by bolo teraz hrubým nevďakom, keby sa nepostavila na našu stranu v tomto boji s úžasne nerovnakými podmienkami, ktorý musíme zvádzať každý deň.  Apelujeme na Vašu dobrú vôľu, vážení páni poslanci, aby ste namiesto zatemnenia krajiny zaviedli povinné celoročné svietenie všetkých motorových vozidiel, a to v mene bezpečnosti, a najmä bezpečnosti odbytu našich výrobkov.   Ó, vďaka Vám, páni poslanci, a to najmä Vám, opozičným, keďže na návrh jedného z Vás a s Vašou náležitou podporou, boli naše požiadavky vyslyšané. Veríme, že i to prezidentské veto nakoniec prelomíte. Sme radi, že nielen s našou najmilšou vládou, ale i s Vami nás čakajú skutočne „svetlé“ zajtrajšky!  <i>Inšpirované esejou Petícia výrobcov sviečok z pera francúzskeho liberálneho ekonóma Frédérica Bastiata.   Autor je analytik KI a jeden zo spotrebiteľov autožiaroviek.  Článok bol publikovaný v <a href=

Vysoko váženým členom poslaneckej snemovne:

Vážení páni!

Odmietate abstraktné teórie a neprikladáte veľký význam blahobytu a nízkym cenám pre spotrebiteľov. Venujete sa predovšetkým starostlivosti o dobro výrobcov. Vaším prianím je oslobodiť nás od konkurencie a chcete docieliť, aby trh slúžil výhradne nám, výrobcom.

Obraciame sa preto na Vás, keďže naše výrobné odvetvie produkujúce autožiarovky je vystavené neznesiteľnej a nekalej konkurencii zo strany istého rivala, ktorého výrobné podmienky pri produkcii svetla úplne zjavne prevyšujú akékoľvek naše možnosti a schopnosti, a to dokonca v takej miere, že tento konkurent zaplavuje náš trh svetlom za rozprávkovo nízke ceny. Od okamihu, kedy sa objaví, znižuje sa dopyt po používaní našich produktov spotrebiteľmi a následná nižšia opotrebovanosť nami predávaných produktov znižuje náš predaj a zisk (prepáčte, pán premiér, za to sprosté slovo). Všetci spotrebitelia sa obracajú k nemu a celé naše výrobné odvetvie je z minúty na minútu prudko zasiahnuté totálnou stagnáciou. Tento rival a konkurent, ktorým nie je nikto iný ako slnko, vedie proti nám tak nemilosrdnú vojnu!

Pochopte nás a uvedomte si, že dôsledkom pôsobenia slnka je, že spotrebitelia, jazdiac na svojich motorových vozidlách, využívajú naše produkty len od času, kedy sa zošerí, zvečerí a zotmie, avšak i to len do času, keď sa hlásia ranné zore a na oblohu a scénu opäť vychádza náš rival, nemilosrdne zosielajúc svoje lúče svetla na zem deň čo deň. A to už nevravíme o tom, že v nočnom čase je intenzita premávky na cestách neporovnateľne nižšia, než cez deň, čo naše zúfalstvo (a straty) len prehlbuje.

Nie, nežiadame Vás, aby ste vo svojej láskavosti prijali zákon, ktorý by nariadil bezpodmienečné zatiahnutie čiernych plachiet nad našimi mestami a dedinami a nad cestami, ktoré ich spájajú, brániac tak týmto absolútnym zatemnením všetkých otvorov, dier, štrbín, trhlín, špárok a prasklín, ktorými slnečné svetlo zvykne bezohľadne prenikať na cesty tejto krajiny, čím nekalo poškodzuje naše krásne a počestné odvetvie, o ktorom môžeme s hrdosťou prehlásiť, že poskytlo pracovné miesta mnohým pracovníkom v našej krajine, od ktorej by bolo teraz hrubým nevďakom, keby sa nepostavila na našu stranu v tomto boji s úžasne nerovnakými podmienkami, ktorý musíme zvádzať každý deň.

Apelujeme na Vašu dobrú vôľu, vážení páni poslanci, aby ste namiesto zatemnenia krajiny zaviedli povinné celoročné svietenie všetkých motorových vozidiel, a to v mene bezpečnosti, a najmä bezpečnosti odbytu našich výrobkov.

Ó, vďaka Vám, páni poslanci, a to najmä Vám, opozičným, keďže na návrh jedného z Vás a s Vašou náležitou podporou, boli naše požiadavky vyslyšané. Veríme, že i to prezidentské veto nakoniec prelomíte. Sme radi, že nielen s našou najmilšou vládou, ale i s Vami nás čakajú skutočne „svetlé“ zajtrajšky!

Inšpirované esejou Petícia výrobcov sviečok z pera francúzskeho liberálneho ekonóma Frédérica Bastiata.

Autor je analytik KI a jeden zo spotrebiteľov autožiaroviek.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 3/2007.

Navigácia