Podporte výzvu za očistu verejného života od prejavov rasizmu

S hlbokým znepokojením sme zaznamenali otvorené prejavy rasizmu a podnecovania k rasovej neznášanlivosti, ktorých sa vo volebnej kampani dopustila Slovenská národná strana na svojich bilbordoch, zobrazujúcich Róma a s textom „aby sme nekŕmili tých, čo nechcú pracovať“.

Zjavnú skutočnosť, že na bilbordoch je zobrazený príslušník rómskeho etnika, ako aj to, že text sa vzťahuje cielene k tomuto etniku, nepopreli v prvých reakciách ani samotní predstavitelia SNS. Na rasistickej podstate tejto skutočnosti nič nemení súčasná snaha vedenia SNS „spochybniť národnosť“ muža, zobrazeného na bilbordoch.

Otvorený rasizmus vo volebnej kampani je neprípustným prekročením etických, kultúrnych, ale aj právnych noriem, je v priamom konflikte s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohovormi a ďalšími záväznými dokumentami, ku ktorých dodržiavaniu sa Slovensko zaviazalo.

S ešte väčším znepokojením sledujeme ľahostajnosť čelných predstaviteľov Slovenskej republiky k tomuto otvorenému rasistickému ataku, vyvolávajúcemu negatívne emócie a prízemné vášne v politickom súperení. Svojou pasivitou predtavitelia moci zneužívajú zverený mandát na podporu politického extrémizmu. Takýto prístup vzbudzuje vážne pochybnosti o zásadnom smerovaní Slovenskej republiky a medzinárodne diskvalifikuje našu krajinu.

Prejavy a šírenie rasizmu a ďalších foriem politického extrémizmu vo verejnom živote sú neprípustné, nezákonné a sú všeobecne považované za najväčšiu globálnu hrozbu.

Preto:

Dôrazne odmietame akékoľvek formy a prejavy rasizmu a extrémizmu v spoločenskom živote a nabádame politické strany ku korektnosti v prebiehajúcej volebnej kampani.

Zároveň žiadame ústavných činiteľov, aby k uvedeným rasistickým prejavom zaujali jasné a jednoznačné stanovisko, tak ako im to vyplýva zo zodpovednosti, spojenej s výkonom zverenej verejnej funkcie. Predovšetkým požadujeme zaujatie a zverejnenie konzekventného stanoviska od prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu Vlády SR, podpredsedu Vlády SR, zodpovedného za problematiku ľudských práv a národnostných menšín a ministra vnútra SR.

Súčasne žiadame o urýchlené a razantné konanie orgány činné v trestnom konaní, tak ako im to určuje zákon a etika služby verejnosti.

Signatári a signatárky výzvy:

Rastislav Šenkirik, Lucia Piussi, Ladislav Snopko, Katarína Fabini, Šarlota Pufflerova, Pavel Hanšut, Janka Debrecéniová, Eduard Chmelár, Juraj Mesik, Ivan Marton, Jozef Hašto, Ľubica Trubíniová, Norbert Brázda, Peter Zajac, Ondrej Dostál, Zora Bútorová, Grigorij Mesežnikov, Marek Hojsík, Michal Kaščák, Dorota Nvotová, Juraj Marušiak, Adriana Mesochoritisová, Miroslav Kocúr, Ivan Mako, Juraj Alner, Henrich Pifko, Luba Lesná, Helena Woleková , Katarína Závacká, Filip Vagač, Hana Fábry, Lucia Štasselová

Združenie za sociálnu reformu, Združenie mladých Rómov, Občianska iniciatíva Nechceme sa prizerať, Občan demokracia a zodpovednosť, Inštitút pre verejné otázky, Konzervatívny inštitút M. R.Štefánika, Agentúra Pohoda, Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien

Podporte výzvu za očistu verejného života od prejavov rasizmu na change|net.sk tu.

Navigácia