Porušovanie infozákona by malo ostať priestupkom

Mimovládne organizácie žiadajú poslancov, aby znovu schválili infozákon

Národná rada prerokuje na svojej práve sa začínajúcej schôdzi novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú poslancom vrátil prezident.

Mimovládne organizácie poslancov vyzývajú, aby prezidentovu pripomienku neschválili a zákon opäť prijali v pôvodnom znení. Za túto potrebnú novelu, ktorá výrazne posilňuje práva občanov, pôvodne hlasovalo 102 poslancov. Prijatím novely podľa nášho názoru v žiadnom prípade nevznikne právna neistota, tak ako to vo svojom stanovisku tvrdí prezident.

Mimovládne organizácie uznávajú, že rovnaká formulácia priestupku za porušenie práva na informácie, ktorý novela infozákona obsahuje, je v súčasnosti už zakotvená v inom – priestupkovom zákone. Tento stav sa však najneskôr do dvoch mesiacov zmení, pretože parlament práve prerokúva aj novelu spomínaného priestupkového zákona, ktorou sa navrhuje z textu tohto zákona uvedený priestupok vypustiť. Priestupok za porušenie práva na informácie sa zakrátko už nebude nachádzať v dvoch zákonoch.

Obe novely zákonov mali byť pôvodne predložené do legislatívneho procesu spolu, čím by sa spomínaný problém podarilo odstrániť. Ministerstvo vnútra však novelu priestupkového zákona predložilo parlamentu neskôr.

Právna neistota spomínaná prezidentom však nemôže nastať ani počas týchto prechodných mesiacov. Príslušné zákony nedovoľujú postihnúť osobu dvakrát za ten istý čin. Stále pôjde o jeden a ten istý priestupok, hoci jeho znaky budú prechodne vymedzené v oboch zákonoch. Prezidentom namietaná neistota teda nemôže nikdy nastať.

Mimovládne organizácie apelujú na poslancov, aby spomínaný nedostatok, ktorý nepredstavuje žiadnu neistotu, neohrozil užitočnú novelu zákona. Novela infozákona umožní okrem zachovania spomínaného priestupku:
– zverejniť platy a odmeny vymedzeného okruhu vedúcich funkcionárov a vedúcich zamestnancov úradov
– dozvedieť sa o tom, kto nadobúda nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu / samospráv
– dozvedieť sa mená členov komisií rozhodujúcich napr. o dotáciách či eurofondoch
– zachovať krátke lehoty pre sprístupnenie informácií, ktoré boli podľa pôvodného návrhu ohrozené
– zachovať dôležitý prístup k informáciám z neukončených správnych konaní (napr. o plánovaných stavbách alebo povoľovaní veľkých prevádzok).

Zuzana Wienk (Aliancia Fair-play)
Ondrej Dostál (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)
Peter Wilfling (Občan a demokracia)

V Bratislave dňa 6. decembra 2005

Spoločná tlačová správa Aliancie Fair-playKonzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika a združenia Občan a demokracia

Viac informácií vám kedykoľvek poskytnú:
Peter Wilfling – 0904 217 833.

Navigácia