Postavenie verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu

Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch predpokladá pre pedagogických a odborných zamestnancov postavenie verejných činiteľov pre účely Trestného zákona. Navrhovaná úprava je zdôvodňovaná snahou o lepšiu ochranu učiteľov, ktorá sa má zabezpečiť prostredníctvom uplatňovania trestného činu útoku na verejného činiteľa.

Vo vzťahu k žiakom však navrhovaná úprava bude úplne neúčinná. Vôbec nerieši problém fyzického a verbálneho násilia voči učiteľom zo strany žiakov vo veku do 13 rokov – trestná zodpovednosť vzniká až dovŕšením veku 14 rokov. Mladiství páchatelia (pred dovŕšením veku 18 rokov) tiež nebudú až na výnimky môcť byť za útok na verejného činiteľa postihovaní, pretože podľa Trestného zákona ide o prečin a prečin nie je považovaný za trestný čin, ak bol spáchaný mladistvým a jeho závažnosť je malá.

Postihovanie za trestný čin útoku na verejného činiteľa by bolo možné iba vo vzťahu k plnoletým žiakom a študentom, vo vzťahu k rodičom a k ďalším osobám. Avšak už aj dnes existujú trestné činy, ktoré umožňujú postihovať fyzické a verbálne násilie voči učiteľom aj bez toho, aby mali postavenie verejného činiteľa (ublíženie na zdraví, vydieranie, nebezpečné vyhrážanie, výtržníctvo). Ak napriek tomu dochádza k fyzickému a verbálnemu násiliu voči učiteľom, nie je to problém nedostatočnej legislatívny, ale predovšetkým nedostatočnej vymožiteľnosti práva. A tá sa ustanovením učiteľov za verejných činiteľov nezvýši.

Dôsledkom zaradenia medzi verejných činiteľov by bolo, že učitelia budú môcť byť trestne stíhaní za trestné činy zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia úlohy verejným činiteľom. Niektoré konania učiteľov, ktoré sú v súčasnosti posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny, by po zmene legislatívy mohli byť považované za trestný čin. To vytvára hrozbu, že učitelia môžu byť obviňovaní zo zneužívania právomoci verejného činiteľa zo strany niektorých rodičov, ktorí si takto budú riešiť konflikty s učiteľmi. Problémom je aj to, že právomoc učiteľov nie je na rozdiel od iných verejných činiteľov jasne vymedzená, ale je definovaná len prostredníctvom ich pomerne všeobecných práv a povinností. Budú orgány činné v trestnom konaní preverovať podozrenia, či nedošlo k spáchaniu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa tak, že učiteľ poškodil žiaka na jeho právach tým, že ho neobjektívne zhodnotil, čím porušil povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona?

Postavenie verejných činiteľov bude mať za následok, že učiteľom bude za vymedzené trestné činy možné ukladať prísnejšie tresty ako iným osobám. Korupcia učiteľa bude posudzovaná prísnejšie ako korupcia lekára. Porušenie dôvernosti ústneho prejavu alebo iného prejavu osobnej povahy učiteľom bude kvalifikované ako trestný čin s vyššou trestnou sadzbou než spáchanie toho istého trestného činu psychiatrom.

Ustanovenie za verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu pred násilným správaním a zároveň ich vystaví hrozbe trestného stíhania za konanie, ktoré v súčasnej úprave nie je považované za trestný čin.

Ondrej Dostál
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 24. marca 2009

Výstupy:
Analýza Učitelia ako verejní činitelia je dostupná vo formáte .RTF tu.

Audiozáznam tlačovej konferencie vo formáte .ASF spustiť tu.

Mediálne výstupy:

24. marec 2009

SME.sk/SITA: Učitelia ako verejní činitelia vraj môžu skončiť na súde pre známky

aktuality.sk/TASR: Za známky môžu ísť učitelia pred súd

aktuálne.sk/TASR/SITA: Dostál: Známky môžu dostať učiteľov aj pred súd

Slovenský rozhlas: Ondrej Dostál o učiteľoch ako verejných činiteľoch vo večernom Rádiožurnále (minutáž 14:05 až 16:30)

TV Markíza: Dvojsečná zbraň (príspevok # 12)

26. marec 2009

SME.sk/SITA/TASR: Ministerstvo školstva: Učitelia za zlú známku na súdoch určite neskončia

27. marec 2009

video.tyzden.sk: Ondrej Dostál o učiteľoch ako verejných činiteľoch

28. marec 2009

STV: Učiteľ verejným činiteľom: Výhoda?

29. marec 2009

TA3: Bude štatút verejného činiteľa pre učiteľa riziko?

15. apríl 2009

SME.sk/SITA: Učitelia zrejme budú verejnými činiteľmi

Navigácia