Postoj.sk: Vyvrátenie slovenských mýtov o socializme

Peter Gonda, ekonóm a riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, je editorom dvoch pozoruhodných nových kníh, na ktorých spolupracoval širší okruh autorov.

Publikácia Socializmus: Realita namiesto mýtov (spolueditorom je Peter Zajac) reaguje na v slovenskej spoločnosti dlhodobo prežívajúce klamlivé predstavy o období pred rokom 1989. Vyvracia ich prostredníctvom čísiel, grafov, tabuliek i dobových svedectiev. Voľne stiahnuť sa dá tu.

Publikácia Sociálny štát: Realita namiesto mýtov podobným spôsobom rozoberá niektoré zaužívané predstavy o vládou spravovanom štáte blahobytu. Voľne stiahnuť sa dá tu.

O oboch knihách sme sa s Petrom Gondom porozprávali.

Navigácia