postoy.sk: Je podľa Vás užitočné sledovať televízne debaty politikov?

Odpoveď Zuzany Humajovej – Zimenovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

Záleží na tom o aký formát ide a v akom médiu. Na Slovensku máme veľa relácií tohto typu, avšak iba zriedka sa podarí vidieť politikov v cielenej paľbe dobre položených otázok, moderátori plnia väčšinou funkciu stojanu na mikrofón a nechajú svojich hostí opakovať prázdne frázy. V každom prípade však má zmysel televízne debaty politikov aspoň občas sledovať, pretože mnohé sa dá o ľuďoch zistiť i z neverbálnej komunikácie, zo spôsobu ako sa vyjadrujú, ako reagujú na svojich partnerov v debate, z drobných signálov, ktoré o sebe vysielajú keď sa správajú arogantne, útočne, či skáču ostatným do reči. Pri posudzovaní dôveryhodnosti politika zaváži často i tento celkový dojem, ktorým si dopĺňame jeho výroky.

Prečítajte si odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 15. februára 2010 tu.

Navigácia