postoy.sk: Malo by Slovensko zakázať komunistické symboly tak, ako to urobilo Poľsko?

Odpoveď Zuzany Humajovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

Komunizmus je rovnako deštrukčná ideológia ako fašizmus a jeho propagácia je preto rovnako zvrátená ako propagácia fašizmu. Už v roku 2002 na to upozornili poslanci NRSR Osuský, Šebej a Tatár v návrhu na doplnenie § 261 trestného zákona o tzv. osvienčimskej lži. Plne sa stotožňujem s ich názorom, že kto verejne prejavuje sympatie k fašizmu alebo komunizmu, alebo verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť zločiny fašizmu či komunizmu, dopúšťa sa činu, ktorý je zásadne nezlučiteľný s liberálno-demokratickým režimom a celou západnou civilizáciou založenou na slobode a inherentnej dôstojnosti každého jednotlivca. Každý takýto čin by mal byť hodnotený ako trestný čin. Žiaľ, návrh doplniť trestný zákon o tzv. jáchymovskú lož v parlamente dodnes neprešiel. Na zločiny komunizmu a fašizmu sa v našej spoločnosti stále používa dvojaký meter.

Čítajte odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 6. decembra 2009 tu.

Navigácia