postoy.sk: Občan stratil právo na slobodný výber poskytovateľa sociálnych služieb. Je to správne?

Odpoveď Zuzany Humajovej – Zimenovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

O tom, aké služby a zariadenie chce človek využiť, by mal rozhodovať výlučne on sám, nie samospráva. Verejní poskytovatelia sú pri poskytovaní sociálnych služieb zvýhodňovaní na úkor ostatných, pričom diskriminovaní sú i samotní klienti. Ide o protiústavné nariadenie, namierené proti ľuďom a aj proti záujmom daňovníkov.

Prečítajte si odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 2. marca 2010 tu.

Navigácia