postoy.sk: Súhlasíte s tvrdením, že štátom finančne podporované cirkvi nie sú dostatočne slobodné?

Odpoveď Zuzany Humajovej – Zimenovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

Dôsledná odluka cirkvi od štátu, to znamená i v oblasti finančnej podpory, je jediná cesta ako prinavrátiť slobodu a sebavedomie nielen cirkvám ako duchovným inštitúciám, ale najmä jednotlivcom, veriacim i neveriacim. Nech o podpore cirkví rozhodujú výlučne oni, na základe skutočnej viery a vlastného svedomia. Cirkev by sa tohto kroku nemala báť, môže ním iba získať. Stratiť môže iba falošnú formálnosť a paralyzujúcu servilnosť voči vládnej moci.

Prečítajte si odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 18. januára 2010 tu.

Navigácia