postoy.sk: Zmenila hospodárska kríza atmosféru či zmýšľanie ľudí v inštitúcii, kde pôsobíte?

Odpoveď Zuzany Humajovej – Zimenovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika je nezávislý think-tank, ktorý pôsobí ako nezisková organizácia. Neprodukujeme žiadne zisky, iba idey, v ktorých sa odrážajú názory na aktuálne dianie v spoločnosti, naša existencia je preto závislá od vonkajšej podpory. Naše aktivity smerujú k vytvoreniu slobodného podnikateľského prostredia, k posilneniu transparentnosti politiky vlády a k eliminácii štátnych regulácií vo všetkých sférach spoločenského života.

Fungujeme vďaka úspešnému sa zapájaniu do rôznych grantových schém a taktiež vďaka záujmu neveľkej skupiny donorov a drobných darcov, ktorých podpora je však skromná a nestála. Pasovanie sa s existenčnými problémami však nie je pre nás novou výzvou, je to problém dlhodobý, a nie je ani tak odrazom krízy hospodárskej, ako krízy hodnotovej, ktorá je na Slovensku oveľa hlbšia.

Prečítajte si odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 25. januára 2010 tu.

Navigácia