Pravda: Projekty na prácu pre mladých chýbajú

Minister dopravy Ján Počiatek cez týždeň s európskym komisárom pre regionálnu politiku Johannesom Hahnom dohodol presun 220 miliónov eur na podporu zamestnávania mladých ľudí. Mladých nezamestnaných sú desaťtisíce. Kým podnikatelia takýto krok vlády podporujú, odborníci sa obávajú neefektívneho minutia európskych peňazí.

„V prípade vládneho návrhu na presun peňazí v rámci eurofondov neboli predložené žiadne argumenty alebo dôkazy, že nejaké zmysluplné projekty existujú alebo môžu byť vypracované,“ upozorňuje Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Presúvanie peňazí má totiž zmysel, len ak v jednom programe hrozí ich nevyčerpanie, kým v inom by sa, naopak, minuli bez problémov.

„Napríklad, keby boli tieto finančné prostriedky prevedené do operačného programu na opravy a rekonštrukcie škôl, na prípadnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok by prišlo zrejme niekoľko desiatok žiadostí z miest, obcí, VÚC v sume desiatok miliónov eur,“ dodal Kuhn.

„Problémom nie je ani tak to, či je dostatok času, ako to, či bude dostatok zmysluplných projektov,“ povedal Kuhn. Ešte prvá Ficova vláda totiž nemala práve najlepšie výsledky pri používaní európskych peňazí na zamestnávanie ľudí.

„Sociálne podniky boli exemplárnym prípadom, ako sa pod rúškom údajného vytvárania pracovných príležitostí v danom prípade pre takzvaných znevýhodnených uchádzačov o prácu, prelievajú eurofondy do vreciek firiem a podnikateľov previazaných osobnými väzbami na politikov vládnej strany,“ povedal Kuhn.

Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 5. mája 2012 tu.

Navigácia