Enrico Colombatto: Morálne základy ekonómie slobodného trhu

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval dňa 1. júna 2015 v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/:

Morálne základy ekonómie slobodného trhu

Prednášal:

Enrico Colombatto

profesor ekonómie pôsobiaci na Univerzite v Turíne

Moderoval:

Peter Gonda, riaditeľ KI a koordinátor projektu CEQLS

Peter Gonda: Úvod k prednáške CEQLS, 1. jún 2015

Enrico Colombatto: Prednáška CEQLS, 1. jún 2015

Enrico Colombatto: Diskusia po prednáška CEQLS, 1. jún 2015

O Enricovi Colombattovi

Enrico Colombatto je profesor ekonómie na Univerzite v Turíne (Università degli Studi di Torino), kde vyučuje „Základy tvorby politík“, „Medzinárodnú ekonómiu“ a „Rast a rozvoj“. Je tiež vedúci výskumu v Institut de Recherches Économiques et Fiscaless (IREF) a spolupracovník Geopolitical Information Service (GIS).

Vo svojom výskume sa zameriava na ekonómiu rastu a rozvoja, vzťah práva a ekonómie a ekonómiu rakúskej školy. Titul Ph.D. z ekonómie získal na London School of Economics. Je tiež členom vedeckého výboru IEL – doktorandského programu v odboroch právo a ekonómia a ekonómia inštitúcií, členom rady verejnej politiky v Mníchove a Berlíne (od roku 2001), členom správnej rady IREF (od roku 2002), členom akademickej poradnej rady Centre for the New Europe v Bruseli (od roku 2003).

Je tiež vedeckým pracovníkom Mises Institute, Auburn (od roku 2003), členom výboru poradcov Centre on Entrepreneurial Innovation, Independent Institute, Oakland, Kalifornia (od roku 2005), pridruženým vedeckým pracovníkom Centre for the Rule of Law (od roku 2005) a členom akademickej poradnej rady švajčiarskeho Liberales Institut (od roku 2007).

Publikačná činnosť:

Profesor Colombatto je autorom nasledovných kníh:

· Markets, Morals and Policy Making – a New Defence of Free-Market Economics (2011)

· Law, Informal Rules and Economic Performance (2008)

· The Elgar Companion to the Economics of Property Rights (2004)

· L’immoralità no global (2003)

· The Rational Foundations of Economic Behaviour (1996) Vybrané odborné články profesora Colombatta nájdete tu.

Partneri:

Nadácia Tatra banky

EIC

Park Inn Danube, Bratislava Hotel

Mediálni partneri:

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaní

Týždenník .týždeň

Fotogaléria:

Navigácia