Leszek Balcerowicz: Dobrá a zlá transformácia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval dňa 11. júna 2018 v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/ tentoraz na tému:

Dobrá a zlá transformácia

Prednášal:

Leszek Balcerowicz

profesor ekonómie a autor poľských ekonomických reforiem

Moderoval:

Peter Gonda, riaditeľ KI a koordinátor projektu CEQLS

Hosťa úvodným slovom uviedol:

Ivan Mikloš, bývalý minister financií, aktuálne pôsobiaci ako poradca ukrajinského premiéra

Peter Gonda: Úvod k prednáške CEQLS, 11. jún 2018

Ivan Mikloš: Úvod k prednáške CEQLS, 11. jún 2018

Leszek Balcerowicz: Prednáška CEQLS, 11. jún 2018

Leszek Balcerowicz: Diskusia po prednáške CEQLS, 11. jún 2018

O Leszekovi Balcerowiczovi

Leszek Balcerowicz pôsobí ako profesor ekonómie na Varšavskej ekonomickej škole, je architektom poľských ekonomických reforiem iniciovaných v roku 1989, zakladateľom a predsedom think-tanku so sídlom vo Varšave Civic Development Forum, čestným predsedom bruselského think-tanku Bruegel a člen prestížneho finančného poradenského orgánu Group of Thirty.

Venuje sa najmä témam ako sú transformácia socialistickej ekonomiky na ekonomiku slobodného trhu, ekonomické reformy, inštitucionálna ekonómia, ekonómia a etika, ekonomický rast a ekonómia sociálneho štátu. Navrhol a zrealizoval transformáciu poľskej ekonomiky po páde komunizmu v tejto krajine, všeobecne známu ako Balcerowiczov plán.

Leszek Balcerowicz bol podpredseda vlády, minister financií a predseda Výboru Rady ministrov v dvoch vládach v Poľsku: počas rokov 1989-1991 a potom v rokoch 1997 až 2000. V rokoch 2001 až 2007 bol prezidentom Poľskej národnej banky. Profesor Balcerowicz je laureátom mnohých významných ocenení, ktoré mu boli udelené v Poľsku a inde po celom svete. Napríklad za príspevok k reformám v Poľsku bol v roku 2005 ocenený najvyšším poľským vyznamenaním – Radom Bieleho orla – a za podporu slobody cenami Miltona Friedmana, Ludwiga Erharda a Friedricha von Hayeka. Má tiež čestné doktoráty z mnohých univerzít.

Leszek Balcerowicz je autorom viac než 100 publikácií o otázkach ekonómie v Poľsku a v zahraničí. Medzi jeho knihy patria napríklad Socialism, Capitalism, Transformation (1995), Wolnosc I rozwoj: ekonomia wolnego rynku, 1995 (ktorá vyšla aj v slovenčine pod názvom Sloboda a rozvoj: ekonómia slobodného trhu), Post-Communist Transition: Some Lessons (2002), Puzzles of Economic Growth (2010) a Discovering Freedom (2013). Profesor Balcerowicz je tiež spolueditorom knihy Living Standard and Wealth of Nations (2006). Viac informácií o Leszekovi Balcerowiczovi je v jeho životopise.

Vybrané online dostupné texty Leszeka Balczerowicza:

Recent Attacks against Freedom

Euro Imbalances and Adjustment: A Comparative Analysis

Institutional Systems and Their Dynamics: Good and Bad Transitions

The Case for Targeted Criticism of the Welfare State

Institutional Systems and Economic Growth (In: Auslund and Dabrowski (ed.): Chalenges of Globalization: Imbalances of Growth

Changes after Socialism

Vybrané rozhovory:

týden: Peníze opět kryté zlatem? Musí s tím začít USA (Leszek Balcerowicz)

euro.cz: Balcerowicz: Polská vláda se drží zuby nehty. Víc korumpovat lidi už nemůže

.týžden: Leszek Balcerowicz: Kritika „šokovej terapie“ bola

hlúpa

Partneri:

Nadácia Tatra banky

EICmst Partners

RÚZCrowne Plaza

Mediálni partneri:

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaní Týždenník .týždeňSITA

aktuality.skenergie-portal.skStudents for Liberty Slovakia

Prednáška CEQLS je súčasťou aktivít projektu Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte, ktorý realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation.

Fotogaléria:

Navigácia