Vlastnícke právo vs. “verejný záujem”

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika usporiadal ďalšiu z cyklu prednášok v rámci Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS), tentoraz na tému:

Vlastnícke právo vs. “verejný záujem”

prednášal Josef Šíma, ekonóm a vedecký pracovník Liberálního institutu, Praha.

Prednášku uviedol a diskusiu moderoval Peter Gonda, ekonomický analytik KI.

Josef Šíma je ekonómom a vedeckým pracovníkom Liberálního institutu v Prahe, je vedúcim katedry hospodářské politiky na Fakulte národohospodářské Vysoké skoly ekonomické v Prahe a vyučujúcim na University of New York v Prahe. Vo výzkume sa zaoberá najmä ekonómiou a právom, ekonómiou regulácií a rakúskou ekonomickou školou. Pôsobí tiež externe ako vedecký pracovník v The Ludwig von Mises Institute v Auburne, USA.

Je spoluzakladateľom a spoluvydavateľom mesačníka Terra Libera, ktorý vychádza v Prahe, je šéfredaktorom multidisciplinárneho žurnálu New Perspectives on Political Economy a členom redakčnej rady štvrťročníka The Journal of Libertarian Studies, ktorý vychádza v USA. Je prekladateľom z angličtiny, editorom odborných publikácií a autorom knihy Trh v čase a prostoru.

 

Súvisiace výstupy:

Prednáška CEQLS: Josef Šíma: Vlastnické právo vs. „veřejný zájem“

Konzervatívne listy: Josef Šíma: Ochrana vlastnictví jako společný cíl liberálů a konzervativců

OS: Josef Šíma: Přijde doba pro skutečnou liberální reformu /Rozhovor/

 

Mediálni partneri:

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaníinfoNET.tv - prvá spravodajská internetová televízia

 

 

Navigácia