Prednáška Michael Novak – Capitalism and Catholic Church – Concordate or Enemies?

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s týždenníkom .týždeň usporiadal prednášku Michaela Novaka, svetoznámeho amerického filozofa, teológa a politológa pôsobiaceho v rámci American Enterprise Institute vo Washingtone, D.C.

Michael Novak prednášal na tému

Capitalism and Catholic Church – Concordate or Enemies?

Profesor Novak sa vo svojej prednáške zameral na zhody a rozpory medzi kapitalizmom a katolicizmom. Prednášku Michaela Novaka uviedol a diskusiu moderoval František Šebej, redaktor týždenníka .týždeň.

Miesto konania: Hotel Tatra (kongresová sála), nám. 1. mája, Bratislava

Čas konania: 27. jún 2005

Navigácia