Deirdre McCloskey: Kapitalizmus ako jediný etický systém

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Dňa 6. decembra 2018 v Bratislave prednášala Deirdre McCloskey, emeritná profesorka ekonómie, histórie, angličtiny a komunikácie na University of Illinois v Chicagu (USA). Pozrite si videozáznam.

Richard M. Ebeling: Kríza politiky štátnych zásahov

KI s podporou Nadácie Tatra banky a v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval ďalšiu – v poradí už tridsiatu – z cyklu prednášok CEQLS, ktorá sa uskutočnila dňa 11. marca 2013 v Banskej Bystrici a dňa 12. marca 2013 v Bratislave. Našim hosťom bol Richard M. Ebeling, profesor ekonómie na Northwood University (USA). Viac o prednáške, vrátane videozáznamu, nájdete tu.

Steven Horwitz: Kapitalizmus a rodina

KI s podporou Penta Investments a Nadácie Tatra banky v spolupráci s ďalšími partnermi organizovali dňa 13. januára 2011 v Bratislave a dňa 14. januára 2011 v Banskej Bystrici ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz bol našim hosťom Steven Horwitz, ktorý pôsobí ako profesor ekonómie na St. Lawrence University (USA). Videozáznam a prezentáciu z prednášky nájdete tu.