Richard M. Ebeling: Kríza politiky štátnych zásahov

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou hlavného partnera Nadácie Tatra banky organizoval dňa 11. marca 2013 v Banskej Bystrici a dňa 12. marca 2013 v Bratislave ďalšiu – v poradí už tridsiatu – z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/:

Kríza politiky štátnych zásahov

/Zlyhania monetárno-fiškálneho intervenčného štátu/

Prednášal:

Richard M. Ebeling

profesor ekonómie na Northwood University (USA)

Moderoval:

Peter Gonda, riaditeľ KI a koordinátor projektu CEQLS

Výstupy:

Videozáznam prednášky a následnej diskusie s Richardom M. Ebelingom v anglickom jazyku a prezentáciu z prednášky nájdete nižšie:

Peter Gonda: Úvod k prednáške CEQLS, 12. marec 2013

Richard M. Ebeling: Prednáška CEQLS, 12. marec 2013

Richard M. Ebeling: Prezentácia pre prednášku CEQLS, 12. marec 2013

Richard M. Ebeling: Diskusia po prednáške CEQLS, 12. marec 2013

O Richardovi M. Ebelingovi

Richard M. Ebeling je profesor ekonómie na Northwood University (CV na stiahnutie vo formáte PDF nájdete tu). V súčasnosti je považovaný za jedného z hlavných predstaviteľov rakúskej ekonomickej školy. Prednáša a publikuje najmä o monetárnej teórii a politike, vládnych reguláciách, sociálnom štáte, ekonómii rastu, medzinárodnom obchode, fiškálnej politike, zdaňovaní a verejnom dlhu, ako aj o politických a ekonomických princípoch slobodnej spoločnosti.

Richard Ebeling bol v minulosti pôsobil ako hosťujúci profesor v oblasti americkej ekonomickej histórie a podnikania na Trinity College v Hartforde, ďalej ako výskumník na American Institute for Economic Research, prezident Foundation for Economic Education, viceprezident Future of Freedom Foundation a profesor ekonómie na Hillsdale College v štáte Michigan. Ekonómiu vyučoval aj na University of Dallas v Texase a na National University of Ireland v meste Cork.

Publikačná činnosť:

Profesor Ebeling je autorom viacerých kníh a publikácií, napríklad:

· In Defense of Capitalism vol. I (PDF verzia na stiahnutie) (2012)

· In Defense of Capitalism vol. II (PDF verzia na stiahnutie) (2012)

· In Defense of Capitalism vol. III (2012)

· Political Economy, Public Policy, and Monetary Economics: Ludwig von Mises and the Austrian Tradition (2010)

· Austrian Economics and the Political Economy of Freedom (2003).

Je autorom stoviek článkov a jeho diela boli publikované v novinách a časopisoch ako Washington Times, Boston Globe, Investor’s Business Daily, Detroit News, National Review Online, Reason, The Freeman: Ideas on Liberty, American Journal of Economics and Sociology, Political Studies, International Journal of World Peace, Advances in Austrian Economics a v mnohých ďalších.

Vybrané články Richarda M. Ebelinga nájdete sústredené na odkazoch nižšie:

· Richard M. Ebeling: In Defense of Capitalism & Human Progress

· Richard M. Ebeling: Freeman Articles

Richard M. Ebeling: Austrian Economics and the Political Economy of Freedom | PCPE 2007 | po úvodnom slove Josefa Šímu od minutáže 14:40

V roku 2007 získal ocenenie Franz Cuhel Award for Excellence in Free Market Education, ktoré udeľuje Liberální Institut na každoročnej Pražskej konferencii o politickej ekonómii a v roku 2005 celoživotné ocenenie Liberty in Theory: Lifetime Award za prínos k posunu klasického liberalizmu, ktoré udeľuje Libertarian Alliance/Libertarian International.

Mediálne výstupy:

25. február 2013

Konzervatívne listy: Richard M. Ebeling: O štáte a menovej slobode

12. marec 2013

TA3: Richard Ebeling: O príčinách krízy politiky štátnych zásahov


Hlavný partner CEQLS 2013:

Nadácia Tatra banky

Partneri v Banskej Bystrici:

iTCEF UMB

Mediálni partneri:

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaníTýždenník .týždeň

 

Navigácia