Steven Horwitz: Kapitalizmus a rodina

KI s podporou Penta Investments a Nadácie Tatra banky v spolupráci s ďalšími partnermi organizovali dňa 13. januára 2011 v Bratislave a dňa 14. januára 2011 v Banskej Bystrici ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz bol našim hosťom Steven Horwitz, ktorý pôsobí ako profesor ekonómie na St. Lawrence University (USA). Videozáznam a prezentáciu z prednášky nájdete tu.