Nie, bohatí nebohatnú na úkor chudobných

Mnohí ľudia veria tomu, že bohatí sa stávajú bohatými na úkor iných. Tento pohľad na svet sa nazýva aj viera v nulový súčet. Jeho stúpenci totiž považujú hospodársky život za hru s nulovým súčtom práve tak ako tenis, kde jeden hráč musí prehrať, aby druhý vyhral.

Rainer Zitlemnan dňa 10. januára 2023 prednáša v rámci cyklu CEQLS v Bratislave na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Vo svojej básni Abeceda nemecký básnik Bertolt Brecht sformuloval toto nastavenie mysle na nulový súčet nasledovne: „Chudobný muž s úškrnom vraví: Ak by som nebol chudobný, ty by si nebol bohatý.“

Hoci toto zmýšľanie je veľmi bežné, je zásadne chybné. Dokazuje to aj vývoj v Číne za ostatné štyri dekády. Nikdy v dejinách neuniklo tak veľa ľudí pred krutou chudobou za taký krátky čas ako v Číne. Podľa oficiálnych údajov Svetovej banky bol podiel extrémne chudobných ľudí v Číne v roku 1981 88,3 %. V roku 1990 klesol na 66,2 %. A v roku 2015 žilo v extrémnej chudobe iba 0,7 % čínskej populácie. Za toto obdobie klesol počet chudobných v Číne z 878 miliónov na menej ako 10 miliónov.

Graf: Čína: menej chudoby a viac miliardárov

Zdroj: Forbes, Svetová banka | Percento ľudí v Číne žijúcich v extrémnej chudobe – ľavá os / Počet čínskych miliardárov (okrem Hongkongu) – pravá os

„Nech najprv zbohatnú niektorí“

Čínsky hospodársky zázrak sa začal ekonomickými reformami Teng Siao-pchinga. Teng vyhlásil: „Nech najskôr zbohatnú iba niektorí!“ V nasledujúcich dekádach čínsky štát povolil súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a umožnil, aby silnejšie pôsobil slobodný trh. Napriek tomu, že štát má stále silný vplyv na čínsku ekonomiku, podstatne zredukoval od čias Mao Ce-tunga svoju rolu. A za Tenga boli po celej Číne vytvorené kapitalistické „špeciálne ekonomické zóny“.

Za Maa nebol v Číne ani jeden miliardár. V roku 2010 ich už bolo vďaka Tengovým kapitalistickým reformám 64. Dnes ich je 324, nepočítajúc 71 miliardárov v Hongkongu. V súčasnosti nemá žiadna iná krajina na svete okrem USA toľko miliardárov ako Čína. Ak by teória nulového súčtu bola správna, tento vývoj by nemohol nastať. Domnienky o nulovom súčte v ekonomike sú nesprávne: enormný pokles chudoby a súbežný dramatický nárast počtu miliardárov sú len dve strany tej istej mince.

Väčšina bohatých ľudí nezbohatne preto, že oberajú chudobných, ale preto, že vytvárajú veľký úžitok pre iných. Jack Ma je najbohatší človek v Číne s majetkom 34,6 miliardy amerických dolárov. Zbohatol, lebo založil Alibabu a ďalšie úspešné firmy, ktoré naplnili potreby stámiliónov jeho spoluobčanov.

Bohatí vytvárajú úžitok pre celú spoločnosť

Pohľad na zoznam miliardárov sveta podľa Forbesu ukazuje, že takmer každý na tomto zozname zbohatol ako podnikateľ alebo preto, že pokračoval v podnikaní, ktoré založili jeho rodičia, a pozdvihol ho na vyššiu úroveň. Väčšina z desiatich najbohatších ľudí na svete sa vypracovala od základu. Jeff Bezos, v roku 2019 najbohatší muž sveta s čistým imaním 131 miliárd dolárov, sa stal bohatým podobne ako Jack Ma, konkrétne prostredníctvom e-obchodu.

Bill Gates, aktuálne druhý najbohatší muž na svete (a dlhodobo najbohatší), nezbohatol okrádaním chudobných, ale tým, že svetu niečo dal. A to nehovorím o miliardách, ktoré Gatesova nadácia darovala na filantropické účely, ale o počítačovom hardvéri a softvéri vrátane programov Office, ktoré toľkí z nás používajú každý deň.

Larry Ellison, číslo sedem na zozname Forbesu, vybudoval svoje bohatstvo na softvéri pre databázy manažmentu vzťahov so zákazníkmi. Za ním nasleduje s číslom osem Mark Zuckerberg, ktorý dostal úžasný nápad s Facebookom, ktorý má dnes takmer dve miliardy užívateľov. Larry Page a Sergey Brin s číslami 10 a 14 zbohatli, lebo vyvinuli najúspešnejší vyhľadávač na planéte.

Viera v nulový súčet škodí

Viera v nulový súčet je nielen zavádzajúca. Má aj negatívny vplyv na každého jedného jej stúpenca aj na spoločnosť ako celok. Psychológovia zistili, že táto viera je hlavným zdrojom závisti. Každý, kto sa domnieva, že jediný spôsob, ako zbohatnúť, je na úkor iných, bude prirodzene bohatým závidieť ich bohatstvo. Nastavenie mysle na nulový súčet je aj východiskom socialistických teórií, ktoré priniesli ľudstvu tak veľa utrpenia za posledných približne sto rokov. Bertolt Brecht, autor na začiatku citovanej básne, nebol iba básnik, ale aj komunista, ktorý obdivoval Stalina.

Každý, kto verí, že zbohatnúť je možné iba na úkor iných, vytvára prekážku pre svoj vlastný úspech. Poctiví ľudia, ktorí veria, že všetci bohatí sú podvodníci, sa sami nikdy nebudú usilovať zbohatnúť. Viera v nulový súčet funguje ako podvedomá psychologická bariéra proti bohatstvu. A ľudia bez morálnych škrupúľ, ktorí rozmýšľajú v jeho intenciách, môžu skĺznuť k zločineckému životu. Na celom svete sú väznice plné ľudí, ktorí si mysleli, že môžu zbohatnúť iba na úkor iných.

Fakty hovoria niečo úplne iné, ako dokazuje príklad Číny. Najväčší hospodársky úspech v ľudských dejinách sa začal uvedomením si, že keď ľudia zbohatnú (aj extrémne) ako podnikatelia, je to k úžitku každého, nie na škodu spoločnosti. Z čínskych ekonomických reforiem neprofitovalo iba niekoľko miliardárov, ale aj – a to je dôležitejšie – stámilióny, ktoré predtým žili v krutej chudobe.

Autor je historik, sociológ a autor bestsellerov. Dňa 10. januára 2023 prednáša v rámci cyklu CEQLS v Bratislave na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol pôvodne zverejnený na webe časopisu Forbes. 

Pre aktuality.sk článok preložil Svetozár Gavora, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Rainer Zitelmann: Mýty a fakty o kapitalizme
Navigácia