Prednáška – Pascal Salin: Two Diverging Approaches of Economic Integration

v spolupráci s Katedrou ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, Študentským parlamentom NHF a Pascal Salin Nadáciou F. A. Hayeka spoluorganizovali prednášku na tému

Two Diverging Approaches of Economic Integration

Pascal Salin V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave prednášal profesor ekonómie pôsobiaci na Université Paris-Dauphine a bývalý prezident Mont Pelerin Society Pascal Salin

Pascal SalinPascal Salin je francúzsky ekonóm a profesor na Université Paris-Dauphine. Je bývalým prezidentom Mont Pelerin Society (1994-1996). Inšpirovaný klasickým liberalizmom a libertarianizmom nadväzuje na práce Frédérica Bastiata, Ludwiga von Misesa a Friedricha Augusta von Hayeka.

Viac o Pascalovi Salinovi sa dozviete tu a tu.

Pascal SalinPascal Salin ako hosť KI prednášal v Bratislave taktiež i dňa 21. marca 2007 na tému Prečo potrebujeme kapitalizmus a konkurenciu v rámci cyklu presnášok CEQLS.

Viac o prednáške sa dozviete na stránkach KI tu.

Navigácia