Predslov ku knihe Na obranu slobodnného trhu

Sir John Templeton napísal, že „najväčší dobročinný skutok je pomôcť ľuďom nemajetného národa získať vlastnosti, ktoré vedú k prosperite, ako dôveryhodnosť, usilovná práca, slobodná konkurencia, šetrnosť a zlaté pravidlo. 1) Akýkoľvek chudobný národ môže dospieť pomerne rýchlo a natrvalo k neuveriteľnej prosperite, ak jeho ľudia a vláda úprimne prijmú týchto päť cností“.

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika vydaním tohto cenného zborníka prednášok a prostredníctvom svojej vzdelávacej činnosti, oboje v zhode s Templetonovými princípmi, pomáha občanom Slovenska pokračovať v budovaní ich cesty za slobodou.

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika získal ako ocenenie tejto práce čestné uznanie v rámci programu Templeton Freedom Awards za rok 2007, ktoré udeľuje Atlas Economic Research Foundation. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika použil časť prostriedkov z udeleného čestného uznania na vydanie knihy Na obranu slobodného trhu. Liberální institut prispel k vydaniu tejto publikácie veľkorysým poskytnutím svojich textov.

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a podpore vydania tejto dôležitej publikácie.

Alejandro A. Chafuen, PhD.
Prezident
Atlas Economic Research Foundation
Arlington, Virginia, USA, apríl, 2007

Poznámky:

1) “Zlaté pravidlo” je morálny princíp, ktorý znamená požiadavku na človeka: „správajte sa k iným tak, ako by ste chceli, aby sa správali k Vám“

Navigácia