Problémy a perspektívy euro-atlantického bezpečnostného partnerstva

Problémy a perspektívy euro-atlantického bezpečnostného partnerstva Autori:

Ivo Samson, analytik pre bezpečnostnú politiku Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR (od roku 2002), spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Prvú časť publikácie tvorí príspevok Iva Samsona (Je Európa schopná obrannej „autonomizácie“?), v ktorom sa pokúša načrtnúť problematiku európskeho obranného projektu a trecích plôch medzi „atlanticistami“ a „europeistami“. Dôraz kladie na pomer medzi obranou a integráciou, na stanoviská transformujúcich sa krajín, na pozíciu USA k Európe a na postoj, aký zaujímajú tzv. hlavné európske mocnosti.

V druhej časti sa Tomáš Zálešák (Rozdielne záujmy a spoločné problémy) venuje sporom v bezpečnostnej koncepcii medzi Európou a USA, novým podmienkam, v ktorých sa USA a ich európski spojenci ocitli následkom kolapsu Sovietskeho bloku, novým hrozbám pre medzinárodnú bezpečnosť, ktorú prináša terorizmus po 11. septembri 2001 a ďalším otázkam spätých s inštitucionálnou krízou NATO. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít. Publikáciu Problémy a perspektívy euro-atlantického bezpečnostného partnerstva si môžete pozrieť tu.

Navigácia