Radovan Kazda: Zelené zákony sú ďalšia záťaž

O zákonoch o odpadoch a vode hovorí analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Radovan Kazda.

V čom vidíte negatíva novely zákona o odpadoch?

V jeho dôsledku výrazne vzrastú výdavky dovozcov a výrobcov obalov a elektrozariadení.

Zefektívni táto novela recykláciu?

Ak firmy mohli predtým zákon obchádzať tým, že sa nezaregistrovali ako platcovia fondu, alebo si „kupovali“ potvrdenky pochybnej platnosti, po schválení tejto novely môžeme očakávať, že tento proces ešte zbujnie. Firmy sa budú snažiť preukázať stopercentné zhodnotenie odpadu tak, aby sa vyhli platbám do fondu.

Ako hodnotíte novelu vodného zákona?

Je dosť nezrozumiteľná a nejasná. Preto je v súčasnosti ťažko možné odhadnúť, k akému výkladu povedie. No práve zarážajúci spôsob, akým bola prijatá, dáva dosť dobrý dôvod na očakávanie negatívneho dosahu na podnikateľov.

Zdenka Zajíčková, rozhovor bol uverejnený dňa 15. júla 2009 v denníku SME a spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami k danej téme ho nájdete tu.

Navigácia