Regulátori všetkých krajín, straťte sa! (Glosa)

Prvý máj nie je len sviatkom práce a máj nie je len lásky čas. Prvý máj je, hoci o tom možno neviete, aj pamätným dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii a máj je aj časom ód na toto európske spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré vznikalo na troskách vojnou zničenej a vzájomne si nedôverujúcej Európy, a ktoré si do vienka dávalo dosiahnutie ideí ako voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Ciele sa dajú dosiahnuť tak, že vytvoríte podmienky a ľudia sa ponúknutej slobody chopia. Alebo tiež tak, že sa chopíte slobody ľudí, a ponúknete sa, že ich tu a tam „usmerníte“ a niečo im v tom i onom „nariadite“. Účelom „smerníc“ a „nariadení“ je predsa to, aby sa zabránilo členským štátom, aby vytvárali prekážky pre slobodu a voľný pohyb, no nie?

A tak snaživí únijní regulátori „usmerňujú“ a „nariaďujú“. Dnes sa pri pomyslení na potrebu klasifikovať banány podľa zakrivenia už len pousmejeme. Zakázanie klasických žiaroviek a nanútenie drahších žiariviek sa im tiež prepieklo. O pár rokov sa chystajú zakázať i halogénky. Musíme im prepáčiť, robia to pre naše dobro a pre našu planétu. A uznajme, že naše dobro oni predsa poznajú lepšie, ako my sami. Podobne ako žiarovky sme zo strachu úradníkov o naše dobro a zdravie oželeli i ortuťové teplomery. Chystajú sa obmedziť i príkon vysávačov. Iba sprchové hlavice s nižším prietokom vody budú povolené. K starostlivosti o nepoddajný európsky ľud, ktorý sa stále spiatočnícky rozdeľuje na národy a národnosti, pridávajú i záujem o európske zvieratá. Dnes už vďaka regulátorom vieme, koľko priestoru potrebujú nosnice, aby mohli znášať zdravé vajcia, ako má vyzerať kravín, aby sme mali zdravé mlieko od nestresovaných dojníc, a že v skupinovom chove prasníc sa nedarí zabrániť stratám vznikajúcim v dôsledku vzájomných bojov tak, že budúcemu bravčovému pridáme do kotercov hračky, hoci pôvodne sa to tak „usmerňovalo“ . Kým naši predkovia by nad takými sprostosťami žasli, my nerepceme, ba dokonca za ne platíme čoraz vyššiu cenu.

Sú však i iné, menej viditeľné spôsoby, ako sa nám vlámať do peňaženky a usmerňovať pre naše dobro našu slobodu a spotrebu. Za neustále rastúce ceny tabakových výrobkov, alkoholu či pohonných hmôt by sme mnohí úniu zrejme nevinili, hoci by sme mali. Jej regulátori navrhujú totiž dolné sadzby spotrebných daní či dane z pridanej hodnoty. Pre vaše dobro a vaše zdravie sa vďaka nim na škatuľkách od cigariet dozviete i to, ako vám fajčenie škodí. To, akú časť z ceny neplatíte predajcovi či výrobcovi, ale štátu z vôle jeho i vôle únie, sa však na škatuľkách, etiketách ba ani na účtoch, okrem dépéhá, nedozviete. To nie pre vaše, ale pre ich dobro. Zlí sú predsa tí predajcovia a výrobcovia. Regulátori nám vytvárajú priestor, v ktorom nám dávajú práva. Práva spotrebiteľov, najmä na ktorých by nás – ľudí občianskych a nebodaj politických – chceli pretvoriť. Sú to však domnelé práva. Oberajú nás totiž o právo vybrať si, rozhodnúť sa, pomýliť sa a niesť za seba zodpovednosť.

Nejde len o kadejaké drobnosti dennej spotreby. Rozhodujú i o tom, akú časť energie by sme mali vyrábať z akých zdrojov. To v mene boja proti globálnemu otepľovaniu. Vlastne, keďže nie je jasné, či sa z otepľovania nestane ochladzovanie, v eurospeaku sa do popredia derie termín „klimatická zmena“. Stanovujú sa ciele, ako znížiť regionálne rozdiely, ako zvýšiť zamestnanosť mladých, aké percento z populačného ročníka by malo mať vysokoškolské vzdelanie. Nepýtajte sa, čo to všetko má spoločné s voľným pohybom vnútri únie.

Vojna je mier, sloboda je otroctvo a nevedomosť je sila. K známym Orwellovým heslám sa dnes žiada dodať kapitalizmus je socializmus. To, v čom žijeme, rozhodne nie je kapitalizmus. Regulovaná Európska únia nesie čoraz viac prvkov socializmu. Je bizarné, že za chyby vyvolané regulovaním všetkého možného sa viní voľný trh. Je absurdné, že krízy spôsobené inflačnými, ničím nekrytými, štátnymi centrálnymi bankami monopolne vydávanými peniazmi, sú pripisované na vrub kapitalizmu. Neviňme fantóma! Regulátori všetkých krajín, straťte sa!

Autor je analytik KI.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 04/2012.

Navigácia