RTVS: Splnomocnenec chce otvorenejšie hodnotenia

Procesy výberu hodnotiteľov a hodnotenia projektov v rámci prideľovania eurofondov nie sú dostatočne transparentné.

K téme sa pre Správy RTVS vyjadroval analytik KI Ivan Kuhn.

Videozáznam zo Správ RTVS zo dňa 14. augusta 2017 nájdete vo videoarchíve STV k dispozícii tiež tu (od minutáže 06:09).

Navigácia