Škandálne drahé weby

„Buď bude mať pán Janušek pekné Vianoce, alebo škaredé Vianoce,“ povedal 8. decembra 2008 premiér Robert Fico v súvislosti so škandálom, ktorý vošiel do novodobých dejín SR ako nástenkový tender.

Bývalý minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek mal nakoniec nielen pekné Vianoce, ale dokonca aj peknú Veľkú noc, pretože demisiu podal po mesiace meškajúcej výzve premiéra Fica až 15. apríla 2009. Premiér zároveň do toho istého ministerského kresla menoval Igora Štefanova, ktorý dovtedy zastával funkciu generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja na danom ministerstve a jeho podpis je na objednávkach k faktúram z nástenkového tendra.

Schopný podľa Fica

Lenže premiér Fico takémuto „detailu“ zrejme nevenoval pozornosť, keďže vyhlásil: „Nového pána ministra som si všímal dlhodobejšie, ide o veľmi schopného a zručného človeka.“ Premiér Fico mal svojím spôsobom pravdu. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) totiž v rámci nástenkového tendra zaobstaralo zrejme najdrahšie logá operačných programov v rámci celej Európskej únie (EÚ), každopádne určite najdrahšie na Slovensku. Len pre oživenie, z porovnávania cien za logá, ktoré vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v marci 2009 (viac tu), a to získaním informácií od ministerstiev vďaka infozákonu, vyplynuli zistenia o plytvaní verejnými financiami.

Kým Ministerstvo hospodárstva SR zaobstaralo logo Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za 50 000 Sk, tak MVRR SR dalo za logo Centrálneho koordinačného orgánu 1 925 420 Sk, za logo Operačného programu Technická pomoc 1 925 420 Sk, za logo Operačného programu Bratislavský kraj 2 177 700 Sk a za logo Regionálneho operačného programu dokonca 2 569 805 Sk. No uznajte, že na také niečo treba „veľmi schopného a zručného človeka“.

Arogantní zatĺkači

Predraženými logami sa šafárenie s fondami EÚ na MVRR SR neskončilo, skôr iba začalo. Tak, ako má každý operačný program svoje logo, má aj svoju webstránku. Po krátkom čase sme teda opäť ministerstvá plniace úlohy riadiacich orgánov pre jednotlivé operačné programy požiadali o informácie podľa infozákona, tentoraz so záujmom zistiť, koľko stáli webstránky riadiacich orgánov.

A MVRR SR nás opäť nesklamalo. Kým za ministra Janušeka nám požadované informácie (teda iba časť z nich, a aj tú značne vyretušovanú) poslali nakopírované v dvoch škatuliach so súhrnnou hmotnosťou takmer 40 kg (zatiaľ čo Ministerstvo životného prostredia SR nám na identickú žiadosť poslalo takmer všetky požadované informácie v nami požadovanej elektronickej forme na CD nosiči) (viac tu), za ministra Štefanova sa niektorí vyšší úradníci MVRR SR tvária, akoby úplne osprosteli. Na identickú žiadosť o informácie o spôsobe verejného obstarávania webstránok a cene zákazky, ktorú sme zaslali všetkým riadiacim orgánom pre operačné programy, nám totiž ako jediní odmietli odpovedať s odôvodnením, že zo žiadosti „nie je zrejmé, či žiadosť podáva fyzická osoba Ivan Kuhn alebo právnická osoba Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika“.

Na Ministerstve hospodárstva SR to pochopili. Na Ministerstve zdravotníctva SR to pochopili. Dokonca aj na Ministerstve školstva SR a Ministerstve životného prostredia SR to pochopili. Len na MVRR SR nie. Úradníci na ministerstve sa voči občanom správajú rovnako arogantne ako ich minister.

Tak sme si podanie žiadosti o informácie na MVRR SR zopakovali s jednou zmenou, že pod žiadosťou bol podpísaný štatutárny zástupca KI, aby zodpovední pracovníci ministerstva nemali najmenšie pochybnosti, kto je žiadateľom. A stal sa zázrak. Na druhýkrát už na MVRR SR pochopili, kto je žiadateľom a časť informácií nám sprístupnili. A nestačili sme sa čudovať.

Milióny za web

Zatiaľ čo Ministerstvo zdravotníctva SR obstaralo webstránky Operačného programu Zdravotníctvo za 145 000 Sk bez DPH, a to vrátane loga pre operačný program, a Ministerstvo hospodárstva SR za 167 000 Sk bez DPH obstaralo webstránky dokonca pre dva operačné programy – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a tiež Interreg C – tak MVRR SR „zacvakalo“ za webovú stránku Národného strategického referenčného rámca (NSRR) 980 000 Sk bez DPH. Aspoň podľa informácie, ktorú sme dostali ako odpoveď na našu žiadosť priamo z MVRR SR.

Lenže pri prezeraní faktúr z nástenkového tendra, ktoré prostredníctvom infozákona získala a na svojej webstránke zverejnila Aliancia Fair-Play (viac tu), sme zistili, že MVRR SR zaplatilo za vytvorenie spomínanej webstránky ešte raz, a to spolu ďalších 1 260 000 Sk bez DPH. Pritom medzi objednaním vytvorenia webportálu www.nsrr.sk jednou a druhou dodávateľskou firmou ubehlo iba niekoľko mesiacov. Celkovo tak ministerstvo za webstránku pre NSRR zaplatilo 2 240 000 Sk bez DPH.

Faktúry preplatené ministerstvom (ale už nie Európskou komisiou) v rámci nástenkového tendra tiež prezrádzajú, že MVRR SR zaplatilo za webstránku Regionálneho operačného programu celkovo 2 298 000 Sk bez DPH, za webstránku Operačného programu Bratislavský kraj 1 143 000 Sk bez DPH a za webstránku Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 1 512 500 Sk bez DPH.

V rebríčku najdrahších webstránok operačných programov sa medzi webstránky obstarávané Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vkliesnilo iba Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré za webstránku Operačného programu Životné prostredie vysolilo 1 666 500 Sk bez DPH. Všetky ostatné ministerstvá výrazne zaostávajú.

Státisíce za web

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR napríklad za webstránku Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zaplatilo „iba“ 597 780 Sk bez DPH. Ministerstvo školstva SR dokonca za spoločnú webstránku pre dvojicu operačných programov – Vzdelávanie a tiež Výskum a vývoj – zaplatilo „iba“ 254 000 Sk bez DPH.

„Čiernou ovcou“ (alebo skôr „bielou vranou“?) je Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre Operačný orgán Informatizácia spoločnosti (OPIS), keďže v odpovedi na našu otázku uviedol, že „grafický návrh a úprava architektúry web stránky OPIS bola vytvorená odborom informatiky a elektronických služieb Úradu vlády SR“. Takže Úrad vlády SR nemusel robiť žiadne rokovacie konanie bez zverejnenia, ako je zvykom na MVRR SR.

Skúste sa opýtať ľudí z fachu, aká je podľa nich trhová cena za vytvorenie takého typu webstránok, za aké naše ministerstvá zaplatili aj z našich daní stovky tisíc či dokonca milióny korún. A opýtajte sa tiež ľudí zo súkromného sektora, koľko by oni zaplatili za tento typ webstránky zo svojho vrecka. Zistíte, že tento štát nás – daňovníkov – nehanebne okráda.

Vianoce či Veľká noc?

V polovici novembra 2009 Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) už po druhýkrát začal preverovať MVRR SR pre nástenkový tender, v rámci ktorého boli ministerstvu fakturované tovary, služby a práce za 11 miliónov eur (z celkovej sumy 119,5 milióna eur, o ktorú šlo v nástenkovom tendri). Pri prvej kontrole na vzorke troch faktúr zistil úrad viacnásobné porušenie zákona. Neviem akú vzorku faktúr si NKÚ vybral pri prvej kontrole, a akú vzorku si vyberie tentoraz, ale dovolím si dať kontrolórom niekoľko tipov. Predovšetkým faktúry firmy CREATIVE MIND, s.r.o. (č. 200703, 200704, 200705, 200707, 200802, 200803 a 200804) a následne faktúru od firmy ZAMEDIA, s. r. o. (č. 80119), ale aj ďalšie faktúry od tejto firmy (napríklad č. 80111 a 80099, 80105 a 80123). Som zvedavý, aké Vianoce bude mať tento rok Igor Štefanov. Alebo budeme opäť čakať až do Veľkej noci?

Adresy miliónových webstránok

www.nsrr.sk
www.ropka.sk
www.opbk.sk
www.sk-cz.eu
www.opis.gov.sk
www.opzp.sk
www.opkahr.sk
www.asfeu.sk
www.opz.health-sf.sk
www.esf.gov.sk

Autor je analytik KI.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 11/2009.

Súvisiace výstupy:

30. november 2009

KI: Ministerstvá obstarali predražené webstránky za milióny korún

Navigácia