Škrtmi v rozpočte Európskeho parlamentu by sa dalo ušetriť 400 miliónov eur

New Direction – The Foundation for European Reform

Brusel/Bratislava, 12. október 2011: Kým takmer všetky národné vlády prijali prísne úsporné opatrenia s cieľom znížiť zadlženosť a podporiť hospodársky rast, Európsky parlament požaduje zvýšenie svojho rozpočtu. Štúdia, ktorú dnes publikovala New Direction – The Foundation for European Reform, dokazuje, že rozpočet parlamentu môže byť podstatne znížený.

Štúdia Koniec plytvania – zníženie nákladov Európskeho parlamentu (Ending Excess – Cutting the European Parliament’s costsnavrhuje konkrétne škrty, ktoré by znížili rozpočet Európskeho parlamentu (EP) o zhruba 400 miliónov eur ročne, teda približne o 24%. Tieto ušetrené finančné prostriedky by mali byť vrátené do štátnych pokladníc krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu EU. Pri príležitosti zverejnenia štúdie, prezident New Direction poslanec Európskeho parlamentu Geoffrey Van Orden povedal: “Navrhované škrty by ušetrili takmer pol miliardy eur bez toho, aby narušili základné funkcie tejto inštitúcie.”

Podľa Van Ordena hlavným dôvodom nárastu nákladov bol masívny nárast parlamentnej byrokracie. Od rozšírenia EÚ v roku 2004 počet pracovníkov narástol z 3946 na 6245. Pritom v súčasnosti je v parlamente iba o štyroch europoslancov viac ako pred rokom 2004 (nárast zo 732 na 736). Viac ako 1000 úradníkov parlamentu má vyšší plat ako poslanci EP.

“Ak Európsky parlament bleskurýchlo nezníži nadmerné výdavky, stratí všetku dôveru voličov, ktorí musia šetriť na svojich základných potrebách,” povedal vice-prezident New Direction poslanec Európskeho parlamentu Derk Jan Eppink.

V štúdii autori navrhujú nasledovné škrty:

• Minimálne 100 miliónov eur sa minie na preklady dokumentov, z toho 90 miliónov na „prípravné“ dokumenty. Toto číslo sa môže zvýšiť na 128 miliónov, ak sa počet oficiálnych jazykov zvýši o tri. Počet jazykov pre prípravné dokumenty by sa mal znížiť na 5 alebo 6 – čo by mohlo ušetriť 40 miliónov eur ročne s takmer žiadnym negatívnym dopadom na prácu parlamentu.

• Projekt nového múzea „Dom európskej histórie“ (náklady na jeho zriadenie môžu presiahnuť 150 miliónov eur) by mal byť úplne zrušený. Výdavky na 34 „informačných kancelárií“, ktoré zamestnávajú vyše 200 pracovníkov v každom členskom štáte aj v niektorých nečlenských štátoch a ktoré predstavujú vyše 44 miliónov eur ročne, by mali byť znížené.

• Parlament si prenajíma alebo vlastní 63 budov. To je viac ako dvojnásobok počtu budov, ktoré EP užíval v roku 2002. 26. septembra 2011 Predsedníctvo Európskeho Parlamentu odsúhlasilo zakúpenie ďalšej budovy v Štrasburgu za cenu 6,7 milióna eur a jej renováciu za cenu 9,2 milióna eur. Rozhodlo tiež, že minie 30 miliónov eur na výmenu zariadenia kancelárií poslancov EP. Európsky parlament by sa mal zamerať na zníženie celkovej plochy budov a kancelárskych priestorov ktoré užíva o 10% v priebehu troch rokov, čím by sa ušetrilo 25 miliónov eur každý rok.

• Platy poslancov EP by sa mali zmraziť na súčasnej úrovni (93 685 eur ročne). Príspevok na všeobecné výdavky vo výške 4200 eur mesačne, ktorý poslanci EP v súčasnosti dostávajú, by sa mal znížiť o 10% a o rovnaké percento by sa mali znížiť aj cestovné výdavky preplácané poslancom EP.

• Obrovské úspory by sa dosiahli zrušením druhého sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Uskutočňovanie všetkých plenárnych zasadnutí parlamentu v Bruseli by ušetrilo minimálne 200 miliónov eur ročne.

Ivan Kuhn
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 12. októbra 2011.

Štúdia Ending Excess – Cutting the European Parliament’s costs je dostupná vo formáte PDF tu.

Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Johana Grohová

komunikačný manažér New Direction – The Foundation for European Reform, Brusel

mail: johana.grohova@newdirectionfoundation.org

telefón: +32-2 808 7847

mobil: +32-498 125 985

web: http://newdirectionfoundation.org/

Ivan Kuhn

analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

mail: ivankuhn@institute.sk

mobil: 0905 400 615

web: https://www.konzervativizmus.sk/

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.

Navigácia