Slovensko do EÚ: Áno či nie?

V apríli 2003 zorganizoval KI konferenciu Slovensko do EÚ: Áno či nie?

Na konferencii s príspevkami vystúpili František Šebej (garant Analytickej sekcie Konzervatívneho inštitútu pre zahraničnú politiku), Vladimír Palko (minister vnútra SR), Ján Čarnogurský (advokát), Peter Zajac (prezident KI), Milan Krajniak (KDH), Jaroslav Daniška (spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika) a Martin Hanus (redaktor týždenníka Domino fórum). Konferencia bola zameraná na diskusiu o celkových kladoch a záporoch vstupu Slovenska do Európskej únie.

Na konferencii bolo tiež prezentovali posledné číslo Konzervatívnych pohľadov na spoločnosť a politiku, ktoré je tematicky venované problematike vstupu Slovenska do Európskej únie.

Navigácia